Skip til primært indhold

Der har været ufuldstændige og forsinkede svar på røntgenundersøgelser på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland

Fejl i Region Syddanmarks it-systemer har betydet, at henvisende læger har modtaget ufuldstændige undersøgelsessvar på patienters undersøgelser fra Afdeling for Røntgen, Scanning og Nuklearmedicin på Sydvestjysk Sygehus og fra Afdeling for Røntgen og Skanning på Sygehus Sønderjylland. Endvidere er enkelte undersøgelsessvar blevet forsinkede i udsendelsen fra Sygehus Sønderjylland. Fejlene er rettet, og de berørte patienter og deres henvisende læger er blevet orienteret.

Sydvestjysk Sygehus har i perioden 14. maj til 7. oktober som følge af en it-fejl sendt 489 ufuldstændige undersøgelsessvar ud til henvisende læger, som har haft patienter, der har været til undersøgelse på Sydvestjysk Sygehus.

Fejlen opstod ved en systemopdatering den 14. maj 2020. Fejlen bestod i, at der mellem to linjeskift i undersøgelsessvaret maksimalt kunne være 350 tegn – resten af teksten blev kasseret og nåede således aldrig den henvisende læge. Svarene har dog hele tiden været fuldstændige og korrekt fremstillet i regionens elektroniske patientjournal (EPJ) og på sundhed.dk, hvor patienterne har kunnet læse dem.

Fejlen blev rettet 7. oktober 2020, og der er konstateret 489 undersøgelsessvar for 423 patienter, hvor der er forskel mellem det reelle undersøgelsessvar og det undersøgelsessvar, der er blevet sendt til den henvisende læge.

En lignende fejl, der blev opdaget den 11. november i et andet it-system, har betydet, at Sygehus Sønderjylland har udsendt 35 ufuldstændige undersøgelsessvar, som også manglede en del af den information, der skulle have været sendt med. Derudover er røntgenlægers beskrivelser i 84 tilfælde ikke blev sendt ud til patienterne og deres henvisende læger. Beskrivelserne har været forsinket imellem 1 og 24 dage. Disse beskeder er nu sendt ud.

Begge sygehuse har nu gennemgået sagerne for de patienter, der er berørt af fejlene. I Sygehus Sønderjyllands tilfælde har fejlene i et enkelt tilfælde haft konsekvenser for patienternes behandlingsforløb. Her er både patient og henvisende læge blevet orienteret. I Sydvestjysk Sygehus’ tilfælde har tre undersøgelsessvar manglet væsentlig information, og derfor er de henvisende læger og de pågældende patienter blevet kontaktet direkte.

Som en konsekvens af disse fejl har regionen indført skærpede kontrolmekanismer for at undgå lignende fejl fremover.

Både patienter og deres henvisende læger er blevet underrettet direkte, så hvis man ikke har modtaget underretning via telefon, e-boks eller brev, er man ikke påvirket af fejlen.

Begge sygehusenheder har oprettet en telefonlinje til de berørte patienter, der måtte have spørgsmål til deres forløb.

Lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus, Anna-Marie Bloch Münster, siger:

- Det er meget beklageligt, at denne fejl har kunnet opstå. Det er en fejl, som vi skal sørge for ikke kan gentage sig. Derfor er det afgørende, at Regional IT allerede har skærpet kontrollen, så vi kan undgå lignende fejl i vores it-systemer i fremtiden.

Lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland, Peter Sørensen, siger:

- Jeg vil gerne beklage over for de berørte patienter, at dette er sket. Vi har fuld fokus på at tage handling på disse sager og sørge for, at de berørte patienter får den korrekte behandling hurtigst muligt – både alene og i samarbejde med de henvisende læger.

Yderligere oplysninger

Lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster, Sydvestjysk Sygehus, tlf. 79 18 20 05
Lægelig direktør Peter Sørensen, Sygehus Sønderjylland, tlf. 79 97 01 02

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

APPFWU01V