Skip til primært indhold

Styrket samarbejde om borgernes sundhed i Middelfart

Region Syddanmark og Middelfart Kommune vil arbejde tættere sammen om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. En fælles politisk styregruppe skal sætte retningen for samarbejdet, som nu sættes i gang.

Ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme. Det er 2 af de patientgrupper, der vil være i fokus, når Region Syddanmark og Middelfart Kommune indleder et tættere samarbejde. På samme måde vil den sundhedsaftale, som regionen har indgået med de 22 syddanske kommuner, også få en central plads i samarbejdet. 

Både ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme er ofte i kontakt med sundhedsvæsenet – på sygehuset så vel som i kommunen. Det er derfor et oplagt sted at styrke samarbejdet. Formålet er først og fremmest, at borgerne skal opleve sammenhæng i deres forløb i sundhedsvæsenet, uanset om de er i kontakt med sygehuset eller kommunen, og at sundhedspersonalets ressourcer bruges så optimalt som muligt.

Region Syddanmark og Middelfart Kommune har nu besluttet at intensivere deres allerede tætte samarbejde ved at nedsætte en politisk styregruppe, som skal sætte den politiske retning for samarbejdet.

Flere idéer til samarbejde

Middelfart Kommune er i gang med en politiske proces, der skal afklare mulighederne for et nyt sundhedscenter. Kommunen fik i december 2019 en bevilling til sundhedscenteret på godt 3,7 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet, og som planerne ser ud nu, vil centret muligvis kunne være en realitet i 2023.

Ifølge regionsrådsformand Stephanie Lose (V) giver det dog god mening at udvikle samarbejdet allerede nu i stedet for at vente, indtil sundhedshuset er en realitet. 

- Både vi og kommunen har idéer til indsatser, der skal styrke sammenhængen i borgernes forløb. Idéer, som vi lige så godt kan tage hul på med det samme. På Christiansborg taler de meget om det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I Syddanmark nøjes vi ikke med at snakke. Vi handler. Vi er opmærksomme på, hvor borgerne kan få glæde af et tættere samarbejde, og vi gør noget ved det.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) er enig.

- Middelfart Kommune er glad for, at vi nu sammen med Region Syddanmark indgår i et udvidet samarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dagsordenen er vigtig, også i processen mod et muligt sundhedscenter.

Sammenhæng, nærhed og kvalitet for borgerne

Middelfart Kommune er i gang med at undersøge, hvor det nye sundhedscenter kan placeres, og hvilke sundhedsaktører det er oplagt at invitere inden for i centret. Den proces vil den politiske styregruppe blive involveret i samt i godkendelsen af overordnede indsatser og tids- og procesplaner.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen ser frem til det kommende arbejde i styregruppen.
- I Middelfart Kommune ønsker vi fokus på udviklingen af borgerrettede, nære og sammenhængende sundhedsløsninger, og det tætte samspil mellem politikere, fagprofessionelle og civilsamfund skal hjælpe den udvikling på vej. Vi skal sikre forebyggelse og sundhedsfremmende løsninger, og målet er at skabe mest mulig sammenhæng, nærhed og kvalitet for kommunens borgere.

På regionsrådsmødet 24. februar 2020 blev styregruppens kommissorium godkendt og styregruppens 3 regionale medlemmer udpeget. Kommissoriet blev godkendt i Middelfart Kommune 16. januar 2020.

Fakta

Følgende politikere er udpeget til den politiske styregruppe:

Region Syddanmark:

• Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark

• Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark

• Bente Gertz (S), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark

Middelfart Kommune:

• Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S), Middelfart Kommune

• Formand Kaj Johansen (S), Social- og sundhedsudvalget, Middelfart Kommune

• Kent Mosgaard (V), Social- og sundhedsudvalget, Middelfart Kommune

Se styregruppens kommissorium

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S), Middelfart Kommune, mobil: 2528 4142
 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V