Skip til primært indhold

Privathospitaler skal hjælpe med at nedbringe syddanske ventelister

De syddanske sygehuse er i fuld gang med at bringe aktiviteten op på niveauet fra før Corona-pandemien og vil trække på privathospitaler for at nedbringe ventelister.

I dag besluttede et flertal i regionsrådet, at regionens sygehuse kan trække på privathospitaler for at komme til bunds i ventelisterne. Regionsrådet lægger samtidig vægt på, at privathospitalernes personaleforbrug ikke må stå i vejen for de syddanske sygehuses mulighed for at komme op på samme aktivitetsniveau som før Corona-pandemien. SF´s seks medlemmer undlod at stemme, da sagen blev behandlet i regionsrådet.

Krisen er ikke ovre

Selvom der åbnes mere og mere op for aktiviteter i samfundet, er corona-krisen ikke ovre. De syddanske sygehuse skal fortsat have både senge- og intensivkapacitet til at behandle corana-patienter. Og der skal fortsat tages hensyn til smitterisiko. Alt sammen noget, der har betydning for sygehusenes mulighed for at normalisere aktiviteten.

Samtidig har nedlukningen af planlagte aktiviteter betydet, at mange patienter har fået udskudt undersøgelser, operationer og andre former for behandling.

Opgaven løses i samarbejde

Regionrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Der er brug for at anvende al den kapacitet, der er til rådighed for at nedbringe ventelisterne; både offentlig og privat. Derfor er det glædeligt, at der nu kan indgås aftaler om at anvende kapaciteten på privathospitalerne.

Hun fortsætter:

- For vi er helt bevidst om, at for mange af dem, som står på ventelisten, er tiden forbundet med både smerter og nedsat arbejdsevne. Derfor er jeg glad for, at vi kan løse opgaven i et konstruktivt samarbejde.

Besked senest 1. juli

Prioritering af patienterne på ventelisten er en lægefaglig vurdering. For der kan være patienter, som på bagrund af deres situation, har behov for at blive undersøgt og behandlet før andre.

Mange patienter har allerede fået besked fra sygehuset med en ny tid, og alle resterende patienter vil få besked fra sygehuset i deres e-boks senest 1. juli.

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her
 

APPFWU02V