Skip til primært indhold

Ny udviklingsstrategi for hele regionen

I dag har et enigt regionsråd sagt ja til en strategi, som blandt andet skal være med til at få flere unge til at uddanne og bosætte sig i regionen. Derfor har unge fra regionen også været med til at komme med ønsker og gode idéer til strategien.

Regionsrådet har i dag vedtaget strategien for regional udvikling, "Fremtidens Syddanmark", som lægger skinnerne for de næste fire års udvikling i regionen og har FN's verdensmål som ramme.
 
For at høre så mange stemmer som muligt er der holdt dialogmøder rundt om i regionen og en høringskonference. Her kom både unge og repræsentanter fra kommuner, uddannelser, interesseorganisationer, kulturinstitutioner m.fl. med deres ønsker til fremtidens Syddanmark.

Samarbejde om fremtidens Syddanmark

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:
 
- Vi står med en ny strategi, som handler om, at vi i samarbejde skal løse udfordringerne og udnytte mulighederne i fremtidens Syddanmark. Jeg er glad for, at vi lige fra starten har inddraget regionens mange og vigtige samarbejdspartnere og de unge i arbejdet med strategien. Det gode samarbejde er vigtigt, bl.a. når vi skal sikre syddanskernes muligheder for at uddanne sig i hele regionen, når vi skal skrue op for klimaindsatsen – og når vi skal håndtere eftervirkningerne af corona-situationen.

Handling bag ordene

I den nye strategi indtager indsatsen mod klimaforandringer en central plads, og det gælder også uddannelsesområdet, hvor globalisering og den hastige teknologiske udvikling gør adgangen til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen stadig vigtigere. Samtidig med vedtagelsen af strategien for regional udvikling blev der også vedtaget delstrategier, som omsætter de forskellige dele af strategien til handling: "Grøn omstilling, klima og ressourcer", "Kompetencer til fremtiden", "Sunde levevilkår", "En attraktiv og oplevelsesrig region", ”Rent vand og jord” og "Mobilitet for alle".
 
Regionsrådet har allerede afsat midler til at understøtte en række konkrete handlinger og initiativer, der skal sætte handling bag ordene.

Verdensmål samler regionen

Formand Søren Rasmussen (DF), Udvalget for regional udvikling, udtaler:
 
- Med FN’s verdensmål som ramme for strategien får vi sat en fælles dagsorden og en fælles retning for samarbejde på tværs af vores forskellige samarbejdspartnere. På den måde bygger vi da også videre på de stærke partnerskaber, vi har tradition for i det syddanske. Også når det gælder samarbejdet hen over den dansk-tyske grænse, som har en vigtig plads på tværs af alle områder i strategien.
Kommunernes stemmer 
De 22 kommuner i regionen er vigtige samarbejdspartnere i udviklingen af hele regionen og har været med hele vejen igennem arbejdet med strategien.
 
H.P. Geil (V), borgmester i Haderslev og formand for Kommunekontaktråd Syddanmark, udtaler:
 
- I kommunerne arbejder vi fokuseret i forhold til at skabe gode vilkår for udvikling. Dette arbejde ser vi styrket i en tæt dialog og et stærkt samarbejde med Region Syddanmark. Vi ser også FN`s verdensmål som en relevant ramme for arbejdet med at udvikle en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region. De syddanske kommuner er ligesom regionen optaget af verdensmålene og ser dem som en oplagt metode for udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Samarbejde om klimafolkemøde

Johannes Lundsfryd Jensen (S), borgmester i Middelfart, udtaler:
 
- Den regionale udviklingsstrategi sætter fokus på en række aktuelle emner og skaber en god ramme for samarbejde på tværs af regionen. Vi ser i den forbindelse mange spændende og udfordrende områder, som vi i fællesskab skal arbejde med. Fx er vi i Middelfart Kommune glade for det gode samarbejde med regionen om gennemførelsen af hele Danmarks Klimafolkemøde, der løber af stablen 3.-5. september. 

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark,
Formand Søren Rasmussen (DF), Udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark, tlf. 29 64 31 97.
Borgmester H.P. Geil (V), Haderslev, tlf.  21 69 64 71.
Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S), Middelfart, tlf. 25 28 41 42.
Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her
 
Læs "Fremtidens Syddanmark" her:

Fakta om regional udvikling:

Region Syddanmark arbejder med regional udvikling inden for grøn omstilling, klima og ressourcer, rent vand og jord, kompetencer til fremtiden, sunde levevilkår, rammerne for en attraktiv og oplevelsesrig region samt mobilitet. På tværs af disse områder arbejdes desuden med fire tværgående indsatser: Udvikling i hele regionen, digitalisering, viden og analyser samt grænseoverskridende og internationale samarbejder. Arbejdet sker med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi.

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V