Skip til primært indhold

Forskningsprojekt skal kortlægge smitte hos medarbejdere

Region Syddanmark tilbyder nu alle sygehusansatte og ambulancereddere at blive screenet for COVID-19-antistoffer. I den forbindelse får medarbejderne også et tilbud om at deltage i et forskningsprojekt, der skal undersøge, om de er mere udsatte for at blive smittet med coronavirus sammenlignet med andre borgere.

Ansatte på Region Syddanmarks sygehuse og i psykiatrien samt ambulancereddere bliver nu inviteret til at deltage i et COVID-19-forskningsprojekt, der skal give ny viden om, hvorvidt medarbejderne er mere udsatte for at blive smittet med COVID-19 end andre mennesker.

Det sker i forbindelse med et tilbud til medarbejderne om at blive screenet for COVID-19-antistoffer og få svar på, om de har været smittet med coronavirus. Det er både frivilligt, om man som medarbejder vil testes for antistoffer, og om man vil deltage i forskningsprojektet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) håber, at mange vil deltage i forskningsprojektet: 

- Vi står i en helt ekstraordinær situation, og det er vigtigt for os som samfund at få en større viden om, hvordan denne nye virus smitter. Derfor håber jeg, at mange medarbejdere vil støtte op om forskningsprojektet, så vi kan blive klogere på, hvor mange der rent faktisk har været smittet med COVID-19. Derudover er jeg glad for, at medarbejdere, der ønsker at blive testet for antistoffer, nu får muligheden for det.

Medarbejdere testes på sygehuset

Medarbejdere på regionens sygehuse, i psykiatrien og ambulancereddere vil i løbet af de kommende uger modtage et brev i deres digitale postkasse, hvor de både tilbydes at blive screenet for COVID-19-antistoffer og deltage i forskningsprojektet. De første tests vil finde sted mandag den 11. maj.

En test foregår ved, at medarbejderen får taget en blodprøve på sygehuset, hvorefter sygehusets mikrobiologiske afdeling udfører selve testen. Efter 1-3 dage modtager medarbejderen svar på, om han eller hun har antistoffer i blodet. Medarbejderne vil blive tilbudt en test igen efter 1 måned og efter 5 måneder.

Uanset om medarbejderne er testet positive eller negative for COVID-19-antistoffer, skal de fortsat følge retningslinjerne i forhold til at beskytte sig selv og andre mod smitte. 

Lægelig direktør på OUH Kim Brixen, der har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, som har arbejdet med at implementere antistof-screeningen i Region Syddanmark, siger:

- Vi har arbejdet hårdt for at blive klar til at screene de mange medarbejdere i regionen. For at være sikre på, at vi kan afvikle testene og analysere dem ordentligt, har vi valgt at brede testene ud over de kommende uger. Så hvis man som medarbejder ikke bliver inviteret lige med det samme, så skal man ikke blive urolig. Der er tests nok til alle.  

Forskningsprojekt skal give ny viden om smitte

Forskningsprojektet, som medarbejderne også inviteres til at deltage i, skal give ny viden om, hvor mange ansatte på Region Syddanmarks sygehuse og ambulancereddere, der bliver smittet med COVID-19 over tid.

Samtidig vil forskerne undersøge, om medarbejdere med patientkontakt er mere udsatte sammenlignet med andre borgere. Derudover skal projektet bidrage med ny viden om, hvorvidt de, der har været syge med coronavirus, fortsætter med at være immune over for COVID-19 i en lang periode efter, de er blevet raske igen.

Fakta

Medarbejdere i Region Syddanmark, som ikke har symptomer på coronavirus, har de seneste weekender haft mulighed for at blive testet for coronavirus i regionens podeklinikker, som står ved flere af regionens sygehuse.

Den screening for antistoffer, som omtales i denne pressemeddelelse, er et nyt tilbud fra Region Syddanmark og adskiller sig fra de andre test ved at vise, om medarbejderne har COVID-19-antistoffer i blodet og dermed tidligere har været smittet med coronavirus. 

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 

Lægelig direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, telefon 51 20 97 87

Forskningsleder professor Isik Somuncu Johansen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, telefon 26 24 27 03
 

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V