Skip til primært indhold

Borgerne skal have mere plads i den politiske proces

Den 25. maj besluttede regionsrådet, at det skal være muligt at få foretræde for de politiske udvalg. Det betyder, at borgere, patientforeninger eller private virksomheder nu får muligheden for at få regionens udvalg i tale. Formålet er at få flere gode input til udvalgenes arbejde tidligere i den politiske proces.

Indtil nu har borgerne i Region Syddanmark haft mulighed for at stille spørgsmål til hele regionsrådet i spørgetiden til regionsrådsmøderne. I fremtiden bliver det nu også muligt at få adgang til møderne og fremlægge sine synspunkter om emner inden for de politiske udvalgs enkelte områder.

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, udtaler:

- Den nye ordning betyder, borgerne får mulighed for at blive hørt tidligere i processen – også før de politiske beslutninger bliver truffet. For borgere, organisationer og virksomheder, som vælger at bede om foretræde for et udvalg, giver det direkte møde og deltagelsen i den politiske proces forhåbentlig en oplevelse af at blive hørt, og det vil give os politikere endnu flere input at træffe de politiske beslutninger ud fra.
 
Både enkeltpersoner, interesseorganisationer, foreninger og private virksomheder, i grupper på max 5 personer, kan få foretræde for regionens politiske udvalg. 
 
Udvalgene skal nu tilrette deres forretningsordener, så muligheden for foretræde kan indføres officielt.

Spørgetid tilpasses

På mødet mandag valgte regionsrådet også at tilpasse regionens spørgeordning. 

Stephanie Lose siger:

- Vi tilpasser rammerne for spørgetiden for at sikre, at vi beskytter de borgere, der måske ikke er opmærksomme på, at de for eksempel deler personfølsomme oplysninger om dem selv offentligt.

Helt konkret vil spørgetiden fremover udgå af regionsrådsmødets live-streaming. I stedet vil den - så længe den ikke overtræder f.eks. persondataforordningen - efterfølgende blive lagt på hjemmesiden sammen med optagelsen fra regionsrådsmødet. 
 
Regionsrådet vedtog på mødet den 25. maj også en tilføjelse fra Enhedslisten. Den fastslår, at hvis det er nødvendigt, at administrationen redigerer i spørgetiden, så skal både borgeren og regionsrådet orienteres. Det kan f.eks. være, hvis optagelsen indeholder personfølsomme oplysninger.

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V