Skip til primært indhold

Syddanske sygehuse går i gang med at nedbringe ventelister

Region Syddanmarks forretningsudvalg drøftede forleden et forslag til, hvordan de syddanske sygehuse hurtigt kan komme i gang med at afvikle de patientpukler, der er opstået på grund af corona-pandemien.

I marts og april gennemførte de syddanske sygehuse et meget stort ”turn-around” for at være klar til at tage imod corona-patienter.

Det betød, at en stor gruppe af syddanske patienter, der ikke havde brug for akut eller kritisk behandling, fik aflyst og skubbet deres behandlingsaftaler på sygehusene. Det har skabt en pukkel af patienter, der venter på at blive behandlet. Regionen har allerede aftalt med en række privathospitaler, at de hjælper med at nedbringe ventelisterne. Kapaciteten på privathospitalerne er dog ikke så stor, så hovedparten af pukkelafviklingen kommer Region Syddanmarks egne sygehuse til at stå for.

Regionens forretningsudvalg behandlede forleden et forslag til rammerne for de syddanske sygehuses pukkelafvikling. Sygehusene er allerede i fuld gang med planlægningen, og forslaget skal sikre, at aktiviteten på sygehusene øges så meget som muligt så hurtigt som muligt.

Patientrettigheder genindføres ved årsskiftet

Hvis corona-pandemien ikke blusser op igen, har regeringen og Danske Regioner aftalt at genindføre rettighederne til hurtig udredning og frit sygehusvalg for patienter med fysisk sygdom den 1. januar 2021.

Målet for Region Syddanmark er at være meget langt med at afvikle puklen af ventende patienter på det tidspunkt.

Det er også aftalt af regeringen og Danske Regioner, at regionerne bestræber sig på at leve op til udrednings- og behandlingsrettighederne inden for psykiatrien pr. 1. september 2020.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) siger:
- Det forslag, vi drøftede i forretningsudvalget forleden, giver vores sygehuse mulighed for at sætte fuld damp på pukkelafviklingen. Mange steder er man allerede gået i gang, og forslaget sikrer sygehusene kendte rammer for opgaven, så arbejdet kan fortsætte her før sommerferien og være i fulde omdrejninger, så snart ferien er overstået. På den måde håber vi at være godt i bund med puklerne ved årsskiftet, når patientrettighederne genindføres.

Sygehusene melder ind

Forslaget indebærer, at de enkelte sygehuse melder ind, hvor de har ventelister med patienter, der har behov for behandling, og samtidig har mulighed for at øge kapaciteten og aktiviteten. Herefter sikres de efter konkret aftale finansiering til at nedbringe ventelisten. Der er ingen begrænsninger på hvilke behandlinger og områder, der kan omfattes af den ekstra afregning for øget aktivitet.

Det er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner, at staten godtgør regionernes udgifter til at afvikle pukler, der er opstået i forbindelse med corona-pandemien.

Forslaget skal drøftes i regionsrådet på mødet den 22. juni 2020.

Se kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer her.

Yderligere information:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V