Skip til primært indhold

Ny publikation: Sådan bidrager Region Syddanmark til FN´s verdensmål

I en ny publikation, ”FN’s Verdensmål og Fremtidens Syddanmark”, udgivet af Region Syddanmark, fortæller en række samarbejdspartnere og medarbejdere om, hvad de gør for at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål.

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop vedtaget en ny regional udviklingsstrategi frem mod 2023, ”Fremtidens Syddanmark”. Rammen for strategien er FN’s verdensmål, hvor regionsrådet har valgt 12 ud af de 17 verdensmål som rettesnor for den regionale udvikling. 
 
Publikationen fortæller om hvert af de 12 verdensmål i syddansk sammenhæng. 
 
- Men hvad betyder det helt konkret, at vi har sat verdensmålene som ramme for regional udvikling? At vi tager medansvar og bidrager til at realisere verdensmålene til gavn for borgerne og de kommende generationer? Det kan man se eksempler på i den nye publikation og blive inspireret af, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Fra plastik til uddannelse

I publikationen kan man fx læse om sortering af plastik på Vejle Sygehus, om at fremme pigers interesse for tekniske og naturvidenskabelige fag, om at sikre rent vand, om at fremme lighed i sundhed og meget mere. Og for hvert verdensmål er der statements fra samarbejdspartnere og medarbejdere, som fortæller helt konkret om deres arbejde, og hvordan det kan være med til at bidrage til opfyldelse af verdensmålene.
 
En af bidragyderne til publikationen er Carsten Uggerholt Eriksen. Som direktør for verdensmålsskolen Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole er han med til at uddanne unge syddanskere.
 
- Vi prioriterer høj kvalitet i undervisningen og lige adgang til uddannelse. Det, at regionen har FN’s verdensmål som ramme, er med til at understøtte vores arbejde, siger han. 
 
Således er Tønder Handelsskole med i projektet ”EUD merkantil går digitalt”, der er støttet igennem regionens uddannelsespulje, og som åbner for, at mindre erhvervsskoler kan deles om undervisningsressourcer via digitale løsninger. På den måde kan selv små hold modtage undervisning på et kvalitativt højt niveau.

Samarbejde om klima-mål

Formand Søren Rasmussen (DF), Udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark, slår fast, at verdensmålene er med til at skabe en fælles ramme og et udgangspunkt for dialog og fortsætter:
 
- Når vi skal i mål med at forebygge fx klimaforandringer eller afbøde konsekvenserne af dem, så skal det ske gennem samarbejde i stærke partnerskaber med fx kommunerne, uddannelses- og forskningsinstitutioner, borgere og virksomheder.
 
En af bidragyderne til publikationen har klimaet højt på dagsordenen. Det er klimachef Morten Westergaard, Middelfart Kommune. Han understreger, at alle verdensmålene er vigtige:
 
- Men der er et verdensmål, som haster mere end de andre, og det er målet om klima. Derfor er jeg lykkelig for, at regionen kaster sig ombord i verdensmålene og for, at vi samarbejder på klimaområdet, konkret om klimafolkemødet til september. 

Verdensmål giver fælles ramme

Stephanie Lose udtaler:
 
- Det er klart, at vi har forskellige udfordringer med at komme i mål, afhængig af hvor vi bor i verden. Men ved at have FN’s verdensmål som ramme har vi en fælles dagsorden på tværs af aktører. Og i Syddanmark inviterer vi til fortsat samarbejde i de stærke partnerskaber, vi har tradition for. Sådan bruger vi bedst regionens potentialer, når vi skal løfte udfordringer med fx klima og veluddannet arbejdskraft. 
 
Publikationen kan downloades fra regionens hjemmeside
 
Den nye regionale udviklingsstrategi og delstrategier kan downloades på regionens hjemmeside

Se kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer her.

APPFWU01V