Skip til primært indhold

Kultur skal få syddanskerne op fra sofaen

Regionsrådet har sat to millioner kroner af til kulturelle begivenheder, der skal få syddanskerne op fra sofaen og i bedre humør.

Mange syddanskere sidder alt for stille i deres fritid, og samtidig giver stadig flere udtryk for, at de har et dårligt mentalt helbred. Det viser den regionale sundhedsprofil, som tegner et billede af, hvordan syddanskerne har det.

Derfor besluttede regionsrådet på sit seneste møde at sætte to millioner kroner af kulturmidlerne af til temaet ”Bevægelse i hele regionen”. Marianne Mørk Mathiesen (LA) stemte imod forslaget.

I regionens nye kulturstrategi, som netop er vedtaget, sættes der fokus på sammenhængen imellem kultur, sundhed og trivsel, og et af målene i strategien er at styrke borgernes trivsel og aktive liv.

Den nye kulturstrategi indvarsler en spændende tid med mange store oplevelser i Syddanmark.

Bevægelse i hele regionen

Søren Rasmussen (DF), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, udtaler:

- Næste år bliver i sandhed et bevægelsens år for Syddanmark med både Tour de France og det store DGI landsstævne i Svendborg. Med de to millioner kroner, vi sætter af til temaet om bevægelse, vil vi sørge for at støtte begivenheder med bevægelse rundt om i hele regionen og særligt i de områder, der ikke er direkte berørt af de to store begivenheder.

Et godt sted at bo

De to store idrætsbegivenheder i regionen kommer til at tiltrække sig national og international opmærksomhed. Med to etaper i Tour de France og et DGI Landsstævne i Svendborg bliver der sat spot på fællesskaber og et sundt og aktivt liv i Syddanmark. Og der bliver gode muligheder for at vise, at regionen er et godt og spændende sted at bo med en rig historie og kultur.

Læs mere om temaet og kulturmidlerne her.

Billede af kultur der skaber bevægelse.

Billede af kultur der skaber bevægelse

(Billedet stammer fra sidste års tape-installation i Haderslev under Trekantområdets Festuge, hvor mange bevægede sig rundt i kunsten skabt af kunstnergruppen NUMEN/For Use. (Foto: Ard Jongsma))

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Kontaktinformation

APPFWU01V