Skip til primært indhold

De syddanske patienter var tilfredse med corona-håndteringen

Langt størstedelen af de patienter, der besøgte de syddanske sygehuse i april måned, var tilfredse med den måde, som corona-situationen blev håndteret på. Det viser en ny undersøgelse af patienttilfredshed.

Der har været nok at forholde sig til, hvis man som patient har besøgt et af de syddanske sygehuse de seneste måneder.

Må jeg have pårørende med? Skal jeg testes for covid-19, inden jeg besøger sygehuset? Står der et testtelt der, hvor jeg plejer at parkere?

Heldigvis har langt størstedelen af patienterne oplevet, at sygehusene har haft en god og tryg måde at håndtere corona på. Det svarer de i en ny spørgeundersøgelse.

Spørgeundersøgelsen er en regionale patienttilfredshedsundersøgelse, der månedligt sendes ud til udvalgte patienter. Ved spørgeundersøgelsen i april blev der tilføjet et fritekstfelt, hvor patienterne havde mulighed for at skrive, hvordan de oplevede corona-håndteringen. Den mulighed benyttede 1.175 sig af. 720 af dem har svaret, at sygehusenes tiltag betød, at de fik god behandling og ikke skulle bekymre sig for smittefare. 

Kan være svært at holde afstand

Nogle af de tiltag, der bliver fremhævet som særligt positive, er håndsprit ved ind- og udgange, god hygiejne og plads i venteværelser. Flere patienter var også tilfredse med, at de kunne få udleveret medicin i sygehusets forhal, da de så undgik unødig kontakt. 

Selvom håndtryk normalt har været den mest brugte måde at hilse på på sygehusene, så har flere patienter også oplevet det som tryghedsskabende, at håndtrykkene blev droppet.

Ikke alle svar har dog været positive. De patienter, der har svaret negativt, nævner blandt andet, at det ikke altid er nemt at holde afstand på sygehusets gange, og at restriktionerne i forhold til pårørende på sygehuset har været generende.

Yderligere oplysninger:

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU01V