Skip til primært indhold

Nye ambulancer er blevet godt modtaget

Ambulance Syd har nu modtaget de første 13 ud af i alt 63 nye ambulancer, og redderne, der har kørt i de nye ambulancer, har været meget tilfredse med dem.

De Mercedes-ambulancer, redderne i Ambulance Syd kører i i dag, er mere end fire år gamle og har efterhånden mange kilometer på tællerne. Derfor står de over for en udskiftning til nye, der er bygget op over Volkswagen-modellen Crafter 2,0.

Ambulance Syd har modtaget de første 13 ud af i alt 63 nye ambulancer. Tre ambulancer har været i drift siden efteråret, og de næste 10 kommer i drift i løbet af februar. De tre første ambulancer har kørt i henholdsvis Aabenraa, Esbjerg og Odense, og de reddere, der har kørt i de nye ambulancer, har været meget tilfredse med dem. Der er vurderingen, at flere end 60 reddere har kørt i de nye ambulancer.

Efter planen er alle 63 nye ambulancer på gaden inden udgangen af 2021.

Mads Skau (V), der er formand for præhospitaludvalget i Region Syddanmark, siger:
- Jeg er glad for, at de nye ambulancer lever op til de forventninger, vi havde til dem, og at redderne er glade for at køre i dem. Redderne har selv været med til at indrette  ambulancerne. Vi er for eksempel gået efter at få skabt et bedre arbejdsmiljø for redderne ved at indrette bårerummet mere hensigtsmæssigt. Det kommer også patienterne til gode.

Mere og bedre behandling under kørslen

Bårerummet i de nye ambulancer er bedre isoleret end i de nuværende. Det giver mindre støj i bårerummet og mulighed for at opretholde en god temperatur også på kolde dage.
Omkring indretningen af bårerummet i de nye ambulancer har der været stort fokus på reddernes arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at bårerummet er indrettet sådan, at redderne kan nå endnu mere af behandlingsudstyret fra behandlersædet, hvor redderen sidder fastspændt. Dermed kan mere af behandlingen foregå under kørslen.

I et samarbejde mellem Ambulance Syd, redderne og en lokal syddansk virksomhed er der også udviklet et nyt elektrisk løftesystem til ambulancernes trappestol, så redderne undgår vanskelige og besværlige løft. Trappestolen bruges, når redderne skal flytte patienter på trapper eller i trange gange, hvor der ikke er plads til ambulancens båre.

Det nyudviklede løftesystem bliver nu også implementeret i de nye ambulancer, som Region Midtjylland og Region Hovedstaden får.

Ambulancer har været i et fælles udbud

De nye ambulancer er valgt på baggrund af et fælles udbud, som Region Syddanmark har gennemført sammen med Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

Foto af ny ambulance forfra.

Ny ambulance forfra

Foto: Jens Wognseb

Yderligere oplysninger

APPFWU02V