Skip til primært indhold

Lægelig direktør Peder Jest går på pension

Efter 13 år som lægelig direktør på OUH går Peder Jest på pension den 1. september 2020. Peder Jest har været cheflæge og lægelig direktør i i alt 30 år.

Peder Jest går på pension fra stillingen som lægelig direktør på Odense Universitetshospital den 1. september 2020.

Peder Jest bliver snart 71 år og føler, at tidspunktet er kommet til at skrue lidt ned for blusset:
- Det har været utrolig givende at få lov til at være med til at udvikle sundhedsvæsenet og især OUH til et så højt nationalt og internationalt niveau. Det betyder, at hospitalet i dag tilbyder Region Syddanmarks borgere en behandling, der er helt i front.

- Jeg vil gerne sige tak til mine direktør-kolleger, medarbejderne på OUH og Region Syddanmark, der med sin decentrale tilgang og tillid alle har medvirket til, at OUH i dag er med helt i toppen. Nu glæder jeg mig til at få tid til andre sysler, selvom jeg ikke helt vil slippe arbejdet med innovations-området.

OUH blandt de bedste

Regionsdirektør Jane Kraglund, som er Peder Jests nærmeste leder, siger:
- Peder Jest er en meget visionær direktør, og han har sin store del af æren for, at OUH i dag er med blandt de bedste universitetshospitaler i Danmark. Jeg vil gerne takke Peder Jest for godt samarbejde gennem mange år.

- Selv om Peder Jest er alderspræsident i direktionen på OUH, er han foregangsmand på mange fronter - også når det gælder digitalisering og innovation. Han har en fabelagtig evne til at forestille sig, hvordan et sygehus skal behandle sine patienter om fem og ti år. På den måde har han været med til at lægge skinnerne for fremtidens universitetshospital og fremtidens sundhedsvæsen. Senest er han idémageren bag sundhedsdronerne, hvor droner skal flyve blodprøver og medicinsk udstyr mellem sygehuse.

Stærk fokus på udvikling

Administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital, Niels Nørgaard Pedersen, takker også Peder Jest:

- Peder har som lægelig topleder insisteret på, at et stærkt fokus på udvikling skaber fundamentet for en sund sygehusdrift. Han har i 30 år arbejdet for, at patienterne skal mødes af et moderne sundhedsvæsen. Han udfordrer gerne både kolleger, samarbejdspartnere og sig selv for at nå det mål. Den vedholdende udfordring, og Peders store engagement, har inspireret alle os, der har været på hold med ham.

Lang karriere i sundhedsvæsenet

Peder Jest er uddannet læge med speciale i intern medicin og ældresygdomme.

Han har siden 1990 været cheflæge på det tidligere Rudkøbing Sygehus, Svendborg Sygehus og Sygehus Fyn. Siden 2007 har Peder Jest været lægelig direktør ved Odense Universitetshospital.

Peder Jest har gennem sin karriere været medlem af og formand for en lang række bestyrelser, udvalg og råd. Særlig kan nævnes, at Peder Jest er formand for OUH´s innovationsråd, medlem af direktionen for patient@home og næstformand i bestyrelsen for Welfare Tech. Peder Jest har desuden været grundlægger af det fælles forskning- og innovationscenter mellem OUH og Syddansk Universitet, CIMT.

Peder Jest udgør som lægelig direktør den øverste ledelse på OUH sammen med administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen, lægelig direktør Kim Brixen, lægelig direktør Michael Dall og direktør Torben Hedegaard Jensen.

Alle direktører i direktionen på OUH refererer direkte til regionsdirektør Jane Kraglund.

Stillingen som lægelig direktør på Odense Universitetshospital vil blive opslået snarest muligt.

Det forventes, at der tages officielt afsked med Peder Jest i maj måned.

Fakta om OUH

OUH har et samlet budget på cirka 7 mia. kr., cirka 106.000 indlagte patienter årligt og omkring 1,1 mio. ambulante besøg.

OUH består af universitetshospitalet i Odense, specialsygehuset i Svendborg, sygehusenheden i Nyborg og sygehusenheden på Ærø og beskæftiger i alt cirka 8.700 medarbejdere.

Foto af Peder Jest

Peder Jest

Link til CV

Yderligere oplysninger

Lægelig direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital, mobil 40 82 73 41

Regionsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, 

Kontaktperson

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40
APPFWU02V