Skip til primært indhold

Syddanskerne er stærkt bekymret for klimaforandringerne

84 pct. af syddanskerne er bekymret for klimaforandringerne, viser ny undersøgelse. Borgerne efterlyser større politisk indsats. Region Syddanmark på vej med ny klimastrategi og klimafolkemøde.

Skybrud, tørke og sommerblomster, der springer ud i vinterhalvåret. Syddanskerne oplever nogle af tegnene på klimaforandringerne på nærmeste hold. Og de er bekymrede over, hvad de oplever.

3.712 syddanskere har svaret på spørgsmål om klimaforandringerne i en ny undersøgelse fra Region Syddanmarks borgerpanel. Her giver 84 pct. udtryk for bekymring over klimaforandringerne, mens 90 pct. tror, at klimaforandringerne vil få negative konsekvenser for den næste generation.

- Syddanskerne efterlyser i undersøgelsen både større politisk bevågenhed og hjælp til at agere mere klimavenligt selv. De ønsker lytter vi naturligvis til i regionsrådet. Vi har allerede vedtaget at sætte klimaet øverst på den politiske dagsorden og er på vej med en række initiativer i år, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V). 

Regionerne klar til større rolle

I løbet af foråret behandler regionsrådet en ny klimastrategi, der skal sætte mål for nedbringelse af CO2 i regionen som geografi og på regionens egne sygehuse og institutioner, men også mål for øget genanvendelse af materialer og råstoffer og bedre håndtering af affald.

Derudover har regionsrådsformanden et ønske om at samle hele regionen om en fælles indsats på klimaområdet.

- Klimaudfordringerne kan ingen løse alene. Der er behov for et tæt samarbejde, og vi kan gøre en forskel ved at samle kræfterne, de steder det giver mening, siger Stephanie Lose.

Syddanskerne inviteres til klimafolkemøde

Til august inviterer Middelfart Kommune i samarbejde med Region Syddanmark til et stort klimafolkemøde.
 

Her kan borgere, virksomheder, kommuner og organisationer mødes på kryds og tværs og drøfte nye idéer og viden om klimaudfordringerne.
- Målet er at gøre klimafolkemødet til en national, årlig tilbagevendende begivenhed i stil med folkemødet på Bornholm. Vi synes i regionsrådet, at klimadagsordenen er så vigtig, at den fortjener sit eget folkemøde, siger Stephanie Lose.

Senere på året vil regionen igangsætte flere projekter og indsatser på klimaområdet herunder flere borgerinddragelsesprojekter.

FAKTA:

Regionsrådet har i budgetforliget for 2020 afsat i alt 21,3 mio. kr. til klimaindsatser. Pengene fordeler sig således:

• 15 mio. kr. til klimainitiativer internt i Region Syddanmarks organisation
• 1,3 mio. kr. til Dansk Tysk samarbejde om klimatilpasning
• 2 mio. kr. til Klimafolkemødet 27.-29. august 2020 i samarbejde med Middelfart Kommune
• 3 mio. kr. til initiativet DK2020, der skal styrke kommunernes arbejde med at lave klimahandlingsplaner. Projektet gennemføres i et samarbejde med Realdania.Kontaktoplysninger:
Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, M: 25 33 09 82


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer
 

Kontaktoplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V