Skip til primært indhold

Regional rundtur til kommunerne skal styrke samarbejdet i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark skal styrkes markant i de kommende år, og det skal regionens nye psykiatriplan samt en stor pose penge være med til at understøtte. Men hvis regionens ambitiøse mål skal blive til virkelighed, er der behov for et fortsat godt samarbejde med kommunerne. Derfor har regionens psykiatri- og socialudvalg netop indledt en rundtur til de 22 syddanske kommuner.

Syddanske patienter med psykiske lidelser skal have bedre behandling, der skal være flere sengepladser til de psykiatriske patienter, og patienterne skal have større mulighed for at tage del i egen behandling. Det er nogle af de ambitiøse mål, som er nedfældet i regionens nye psykiatriplan for 2020-2024, der blev vedtaget af regionsrådet 16. december 2019.

Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark har nu taget hul på en rundtur til de 22 syddanske kommuner for netop at drøfte udviklingen af psykiatriområdet med de politikere, der har ansvaret for psykiatriområdet i kommunerne. 

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF), Psykiatri- og socialudvalget, glæder sig til dialogen med kommunerne:

- I Region Syddanmark ligger det os meget på sinde, at mennesker med psykisk sygdom får det bedst mulige behandlingsforløb. Vi har vedtaget en ambitiøs psykiatriplan for de kommende år og afsat mange millioner til at løfte området, men hvis vi skal nå i mål med vores ambitiøse planer, er det uhyre vigtigt, at vi har et velfungerende samarbejde med kommunerne. At den ene part tager over, hvor den anden slipper, og at vi ved, hvad hinanden gør og trækker i samme retning. Derfor er dialogen med kommunerne helt central.

Vi kommer også for at lytte

Udvalget kommer blandt andet for at drøfte, hvordan det gode samarbejde mellem de regionale behandlingstilbud og kommunernes tilbud til psykiatriske patienter kan fastholdes og udbygges. Men udvalget ønsker også en dialog med kommunerne om, hvordan der kan skabes endnu bedre sammenhæng i behandlingen for mennesker med en svær psykiatrisk lidelse og for psykiatriske patienter, der har andre svære sociale problem som for eksempel hjemløshed.

Andre vigtige emner på dagsordenen er, hvordan psykiatriske patienter kan komme i job og fastholdes på arbejdsmarkedet, og hvordan mistrivsel kan forebygges – særligt blandt børn og unge.

Udvalgsformand Thies Mathiasen (DF) siger:

- Vi kommer naturligvis for at drøfte nogle konkrete løsninger på de udfordringer, der er på området. Men vi kommer også i høj grad for at lytte og for at få en ide om, hvilke lokale problemstillinger de bøvler med ude i kommunerne. Den viden er vigtig for os, hvis vi sammen skal finde løsninger, der på bedste vis tilgodeser både patienter, pårørende og medarbejderne på området.

Input tages med videre

Det første kommunebesøg fandt sted 5. august 2020, hvor politikerne både besøgte Fanø og Aabenraa Kommune, mens det sidste af de 22 besøg finder sted 29. september, hvor turen går til Nordfyns Kommune.

Input fra kommunerunden vil indgå i det videre arbejde med at implementere psykiatriplanens anbefalinger og i det generelle arbejde med at udvikle psykiatrien i de kommende år. Der vil dog blive handlet med det samme på konkrete udfordringer eller problemstillinger, der dukker op på møderne.

Fakta

Med regionens psykiatriplan 2020-2024 har regionsrådet afsat 75 millioner kroner mere om året til psykiatrien samt knap 130 millioner kroner i alt til at bygge og renovere. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg og et nyt rehabiliteringsafsnit i Odense.

Derudover har regionen fået 129 ekstra psykiatri-millioner fra finansloven 2020, som regionen har besluttet at bruge dels til at realisere psykiatriplanen, dels til at etablere yderligere sengepladser og ansætte flere medarbejdere.

Se regionens psykiatriplan 2020-2024 i referat fra regionsrådet 16. december 2019

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU01V