Skip til primært indhold

Syddanske sygehuse har rustet sig til den kommende tid med coronavirus

Der er blevet uddannet, udvidet og indkøbt for fuld kraft i Region Syddanmark som et led i arbejdet på at kunne håndtere patienter i de kommende uger og måneder.

Sygehusene i Region Syddanmark har været i fuld gang med at tilpasse sig den virkelighed, som coronavirussens udbredelse har medført.
 
Flere intensivpladser, mere personale og et uvant stort forbrug af værnemidler er nogle af de udfordringer, som sygehusledelserne og medarbejderne har skullet forholde sig til.
 
Heldigvis har det vist sig, at smittekurven er stagnerende, hvilket har medført færre indlagte patienter med COVID-19 end frygtet. Dermed peger alt på, at de syddanske sygehuse vil kunne håndtere de kommende uger og måneder.

En mangedobling af intensivpladserne

I Region Syddanmark oprettes der løbende intensivpladser, som der bliver behov for det. Der er mulighed for at oprette i alt 164 intensivpladser, der kan stå klar til at modtage patienter med COVID-19. Fordelt ud på sygehusenhederne ser tallene således ud:

  • OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus – 67
  • Sygehus Lillebælt – 46
  • Sygehus Sønderjylland – 28
  • Sydvestjysk Sygehus – 23

Derudover har Region Syddanmark 74 intensivpladser, der er reserveret til patienter med andre problematikker. På den baggrund forventer Region Syddanmark, at sygehusene kan modstå et eventuelt højere pres. Sammen med intensivpladserne har sygehusene sat gang i en stort arbejde med at efteruddanne omkring 800 sygeplejersker til at kunne assistere på intensivafdelingerne.
 
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) har respekt for, at sygehusene har formået at løfte en kæmpe opgave:
 
- Jeg har kun ros til overs for det enorme arbejde, som medarbejderne på sygehusene og i administrationen har lagt for dagen, og jeg synes - særligt med smittekurven taget i betragtning - at det ser fornuftigt ud. Både på intensivpladser og efteruddannelsen af medarbejderne er vi godt med.

Langt flere respiratorer i regionen

En intensivplads er ikke nødvendigvis lig med en respirator til at hjælpe med at trække vejret, men med coronavirussen har det været nødvendigt også at sikre sig endnu flere respiratorer. Virussen medfører sygdommen COVID-19, der kan påvirke patienternes evne til at trække vejret.
 
Region Syddanmark har bestilt 35 ekstra respiratorer, som man håber på at modtage denne uge, og medio maj vil regionen modtage yderligere 20 respiratorer.
 
Region Syddanmark har med anskaffelse af ekstra respiratorer en kapacitet på ca. 300 anæstesiapparater og respiratorer, som begge kan bruges til at hjælpe patienterne med at trække vejret.

Beskyttelse af personalet er i fokus

Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været endog meget vanskeligt at anskaffe værnemidler nok til sygehusene. Forbruget af værnemidler såsom visirer, mundbind og kitler er med virussens ankomst steget markant, og samtidig har efterspørgslen på markederne været voldsom.
 
Region Syddanmarks indkøbsansvarlige arbejder intenst på løbende at få produkterne hjem, og her har regionen oplevet en enorm opbakning fra danske virksomheder.
 
Stephanie Lose (V) siger:
 
- Vi får rigtig mange henvendelser og tilbagemeldinger fra danske firmaer, der gerne vil hjælpe, så vi eksempelvis i løbet af denne uge og efter påske får 100.000 ansigtsvisirer fra en virksomhed i Aabenraa, men vi oplever også opbakning for helt almindelige danskere, der med deres 3D-printere kan levere 10.000 ansigtsvisirer. Det er fantastisk og enormt motiverende, at vi på den måde samarbejder og står sammen, og jeg kan forsikre om, at vi gør alt, hvad vi kan for at få værnemidler nok.
 
Regionerne samarbejder om at få købt varer hjem, og hjælper på tværs, hvis der opstår mangelsituationer.

En flot jobbank i ryggen

Region Syddanmark oprettede – i stil med de resterende regioner – en jobbank, hvor studerende, pensionister og andre social- og sundhedsprofessionelle kan melde sig, hvis der bliver behov for ekstra hænder. 
 
Opfordringen blev taget op af syddanskerne, og i dag er der over 2.100, der har meldt sig til at hjælpe til på sygehusene og de sociale tilbud, og de første vikarer er allerede begyndt deres arbejde i regionen.

Yderligere information:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU01V