Skip til primært indhold

Politikere banker på dørene på Ærø

Hvad er vigtigt for dig, når det drejer sig om sundhed, og hvad kan du som borger selv bidrage med? Det vil både regionale og kommunale politikere spørge beboerne på Ærø om, når de til september samles på Ærø for at møde en række af øens beboere. Formålet er at blive klogere på ærøboernes syn på sundhed, og samtalen skal på sigt føre til nogle konkrete initiativer, som kan forbedre sundheden på Ærø.

Ifølge WHO handler sundhed om mere end fravær af sygdom. At være sund betyder, at man har det godt både fysisk og mentalt, og at man har gode sociale relationer. Men hvad skal der til på en ø som Ærø, for at beboerne bliver mere sunde, end de er i dag?

For at blive klogere på, hvad der er vigtigt for beboere på Ærø, når det drejer sig om sundhed, har kommunale og regionale politikere besluttet sig for at samles på øen i september 2020. Under besøget vil de mødes med en række af de mennesker, som bor på øen. 

Bedre sundhed er nøglen til færre syge

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ser frem til besøget på Ærø:

- Set i lyset af de udfordringer, vi står foran i sundhedsvæsnet med en hastig stigning i antallet af ældre og patienter med kroniske sygdomme, vil vi meget gerne blive bedre til at forstå, hvad der er vigtigt for mennesker, når det drejer sig om deres egen sundhed. For øget sundhed hos danskerne er nøglen til færre syge i fremtiden. Derfor bliver det spændende at tage dialogen med ærøborgerne om, hvad de mener, der skal til for at forbedre sundheden og sundhedsvæsnet på øen og ikke mindst, hvad de selv kan bidrage med.

27. april godkendte det syddanske regionsråd en plan for, hvordan dialogen med ærøboerne helt konkret skal foregå under overskriften ”Ærø – sundt for dig”.

Ærøboerne skal have et godt og sundt liv

De regionale politikerne har ønsket at besøge netop Ærø, da øen har en del sundhedsmæssige udfordringer, som på mange måder ligner det scenarie, som forventes at ville presse sundhedsvæsnet fremover.

Samtidig har regionen allerede et tæt samarbejde med Ærø Kommune på flere områder, og kommunen har med afsæt i deres nye sundhedspolitik ”Fælles om sundheden” også en stor interesse i at tænke i nye baner, når det gælder sundhed.

Borgmester på Ærø, Ole Wej Petersen (S) siger:

- Vi ønsker naturligvis, at flest mulige borgere her på Ærø får et godt og sundt liv. For os handler det netop ikke kun om at undgå sygdom, men også om at fremme det gode liv og at sørge for, at give borgerne mulighed for at have det godt både fysisk, mentalt og socialt. Derfor ser vi meget frem til dialogen med ærøboerne om, hvilke tanker de gør sig om sundhed.

Politikerne vil møde et bredt udsnit af beboerne

Politikerne vil samles på Ærø 17. og 18. september, hvor de planlægger at mødes med et bredt udsnit af ærøboere, som vil repræsentere alt fra erhvervsliv, foreninger og frivillige organisationer til skoler, forældre og ældrepleje. 

Dialogen med beboerne vil blandt andet dreje sig om, hvad der er vigtigt for dem, når det drejer sig om sundhed, og hvad der skal til for at skabe både bedre sundhed, men også et bedre sundhedsvæsen på øen.

Senere på måneden, den 27. september, vil alle borgere på Ærø blive inviteret til et cafemøde, hvor deltagerne sammen udvikler nogle initiativer, som skal eksperimentere med nye veje til sundhed på Ærø. Initiativerne prøves af i et par måneder, inden ærøboerne mødes igen og samler op på erfaringerne.

Region vil drage erfaringer af dialogen på Ærø

Region Syddanmark håber på at kunne drage en masse erfaringer fra dialogen med borgerne på Ærø, som kan bruges andre steder i regionen. Ærø bliver dermed en form for udviklingskommune, både når det gælder om at finde initiativer, der kan forbedre sundheden lokalt, men også i forhold til at inddrage borgerne i at skabe bedre sundhed for dem selv og deres naboer. 

Yderligere informationer

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 
Borgmester Ole Wej Petersen (S), Ærø Kommune, telefon 23 34 24 16
 

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V