Skip til primært indhold

Flere syddanske unge søger ind på erhvervsuddannelser

Antallet af syddanske unge, der fra 9. eller 10. klasse har søgt ind på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet, er steget med 7 pct. fra 2019. Det er tredje år i træk, at antallet er stigende.

Det er ikke nogen nyhed, at der er mangel på faglært arbejdskraft i Danmark, og at vi i fremtiden ser ud til at mangle endnu flere erhvervsuddannede.
 
Heldigvis ser de syddanske unge ud til i stigende grad at vælge en erhvervsuddannelse. Den nyeste opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser nemlig, at antallet af syddanske unge, der efter 9. eller 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse som 1. prioritet, er steget med hele 7 pct. i forhold til sidste år. Det er særligt områderne ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” og ”Teknologi, byggeri og transport”, der trækker læsset med stigninger på hhv. 14 og 12 pct.
 
Formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger:
 
- Jeg er rigtig glad for at se, at antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne stiger her i Syddanmark. Vi er nu oppe på, at 23 pct. af de unge efter grundskolen har en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Men det er dog vigtigt at slå fast, at selv om det går den rigtige vej, så er vi ikke i mål endnu. Vi har i Region Syddanmark i mange år haft som mål at øge denne andel, og selvom det er et meget ambitiøst mål, håber jeg, vi kan komme op på 30 pct. i 2025.”

Tredje år i træk

Det er tredje år i træk, at antallet af ansøgere stiger – dog er stigningen i år større end i alle de foregående år. I år er det især HANSENBERG i Kolding og Rybners i Esbjerg, der med en stigning på hhv. 83 og 60 elever på deres erhvervsuddannelser nyder godt af de syddanske unges stigende interesse.
 
Kolding og Esbjerg er også de kommuner, der kan notere sig størst fremgang i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Her er antallet steget med hhv. 54 og 52 personer siden sidste år, hvilket svarer til en stigning på hhv. 24 og 20 pct.
 
Du kan læse flere opgørelser om antallet af ansøgere i dette notat.
 

Yderligere oplysninger:

APPFWU01V