Skip til primært indhold

Økonomiaftale giver flere penge til regionerne

Her i nat lykkedes det at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem regioners økonomi i 2020. Alt peger på, at der er penge nok til, at regionen undgår en sparerunde til næste år. Aftalen betyder nemlig flere penge til sundhedsområdet i Region Syddanmark, som kan få et pænt løft.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen, der giver regionerne ekstra 1,5 mia. kr. til drift af sundhedsvæsenet til næste år. Ud over de allerede aftalte penge til regionernes store akutsygehuse - for eksempel Nyt OUH i Odense - er der i aftalen afsat 2,5 mia. kr. til investeringer i regionernes øvrige sygehuse og medicoteknisk udstyr.

Region Syddanmarks andel af det aftalte udgør godt 20 procent.

Med aftalen slås det fast, at regionernes driftsansvar for borgernes sundhedstilbud videreføres i et decentralt sundhedsvæsen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
- Jeg er godt tilfreds med aftalen. Det er vigtigt, at økonomien i sundhedsvæsenet ikke bare rustes til at rumme de udgifter, der kommer af, at vi bliver flere ældre, men også giver plads til at videreudvikle vores sundhedstilbud på højt niveau og tæt på borgerne. Vi får med aftalen mulighed for at give sundhedsvæsenet et pænt løft.

- Jeg er meget tilfreds med, at regionernes decentrale ansvar for sundhedsområdet stadsfæstes i aftalen. Det giver et godt grundlag for, at vi i de enkelte regioner kan indrette os bedst muligt ud fra lokale behov, ønsker og vilkår.

- Jeg glæder mig nu til at forhandle Region Syddanmarks budget for næste år på plads med de øvrige medlemmer af regionsrådet, så vi i fællesskab kan løfte det syddanske sundhedsvæsen yderligere.

Regional udvikling en vigtig opgave for regionerne

Aftalen bekræfter, at de fem regioner har vigtige opgaver indenfor blandt andet klima, uddannelse og regional udvikling. Aftalen åbner mulighed for at lave justeringer, de steder hvor den tidligere regerings opgaveændringer giver utilsigtede konsekvenser.

Stephanie Lose siger:
- Vi får bedre muligheder for at indgå i de grænseoverskridende samarbejder. Det er jeg meget tilfreds med.

Gennemgang af økonomiaftalen for regionsrådet

Regionsrådet vil den 11. september få en gennemgang af økonomiaftalen.

Forretningsudvalget skal 1. behandle Region Syddanmarks budget for 2020 den 18. september.

Regionsrådet vedtager efter planen budgettet på mødet den 28. oktober.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V