Skip til primært indhold

Flere ansatte i fleksjob i Region Syddanmark

I løbet af tre år er antallet af ansatte i fleksjob i Region Syddanmark steget med over 25 pct. Den store fremgang er resultatet af en strategi, som regionsrådet vedtog i 2017.

Efter at have oplevet et fald i antallet af ansatte i fleksjob i perioden 2010-2015 besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at gøre noget ved den nedadgående kurve.

Resultatet blev en strategi for ansatte på særlige vilkår, der bl.a. pålagde alle regionens enheder – sygehuse, regionshus mv. – at udarbejde en konkret indsatsplan for området.

Og indsatsen har virket. Fra oktober 2016 til august 2019 er antallet af ansatte i fleksjob i regionens enheder steget med over 25 pct.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Det er rigtig positivt at se, at vores strategi har virket. Mange udenfor arbejdsmarkedet har ressourcer, som kan bruges på vores arbejdspladser og være med til at skabe værdi for vores borgere og patienter. Selvom jobpotentialet inden for eksempelvis de kliniske opgaver kan være begrænset, er der andre opgaver og funktioner, som støtter op om de kliniske opgaver, hvor ansatte på særlige vilkår kan yde en indsats.

Indsatsen fortsætter

Antallet af ansatte i fleksjob er steget fra 358 i 2016 til 454 i 2019. Antallet af øvrigt ekstraordinært ansatte er uændret, hvilket i høj grad skyldes lovændringer. Men der bliver ikke hvilet på laurbærrene.

Regionsrådet blev i budgetaftalen 2019 enige om at afsætte 6 mio. kr. i alt over tre år til at øge antallet af ansatte på særlige vilkår yderligere.

- Region Syddanmark er og skal være en socialt ansvarlig arbejdsplads. Særligt som offentlig institution mener jeg, at vi har et ansvar for, at ansatte på særlige vilkår får mulighed for at bidrage til at løse opgaver til gavn for samfundet, samtidig med at de bliver en del af et arbejdsfællesskab. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi fortsætter vores indsats, siger Stephanie Lose.

Yderligere oplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V