Skip til primært indhold

Vaskeribesparelser styrker introduktionen for nyuddannede på syddanske sygehuse

Endnu flere nyuddannede medarbejdere som f.eks. sygeplejersker, jordemødre og læger skal have et særligt introduktionsforløb, når de lander i et job i regionen. Det skal hjælpe dem godt i gang og give dem lyst til at blive. Og så skal det aflaste de afdelinger, der tager imod de nye medarbejdere. Pengene til indsatsen kommer fra besparelser i forbindelse med regionens vaskeriudbud.

Region Syddanmark sparede 20 mio. kr. mere end forventet på vaskeriudbuddet. Derfor har partierne, der i 2018 stod bag udbuddet, nu indgået en aftale om at bruge pengene til at udbrede et succesfuldt introduktionsforløb for nyuddannede medarbejdere. Forløbet vil fremover blive tilbudt flere vagtbelastede afdelinger på regionens sygehuse og i psykiatrien. Samtidig sættes der penge af til at styrke uddannelsesindsatsen for sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Se Aftale om uddannelse og introduktionsforløb (pdf).

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig over muligheden for at styrke regionen som en attraktiv arbejdsplads:

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan hjælpe endnu flere nyuddannede medarbejdere godt i gang på regionens sygehuse. Den første tid på arbejdspladsen er afgørende for, om man kommer til at trives i sit arbejde, og stærke introduktionsforløb er med til at give en god start på arbejdslivet.

Flere skal have gavn af en god introduktion

Hovedparten af pengene – 15. mio. kr. i alt – skal gå til at udbrede særlige introduktionsforløb til flere afdelinger i hele regionen. Forløbene tilbydes allerede til nyuddannede sygeplejersker i regionens fællesakutmodtagelser og på medicinske afdelinger samt til nyuddannede SOSU-assistenter og sygeplejersker i de psykiatriske akutmodtagelser. Og det har der været gode erfaringer med.

De mange penge betyder, at nyuddannet plejepersonale på flere vagtbelastede afdelinger får to måneders introduktion sammen med en erfaren kollega. Her indgår den nyansatte som et supplement til den normale normering og er dermed ikke en del af bemandingen med det samme. Ligeledes vil der være penge til at friholde nyuddannede jordemødre fra at indgå i vagtnormeringen i den første måned af deres ansættelse. Og nyuddannede læger i såkaldt klinisk basisuddannelse kan i deres to første uger på afdelingen få hjælp og rådgivning af en erfaren læge, der ledsager den nyansatte på vagten. Forslag til konkret udmøntning af midlerne fremlægges af Sundhedsudvalget samt Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Stephanie Lose mener, at en grundig oplæring af nye medarbejdere kan være med til at holde på medarbejderne og knytte dem til afdelingerne:

- Det kan være en stor mundfuld for nyuddannede at starte i et job, hvor man fra dag ét står med et stort ansvar. Derfor er jeg glad for, at vi nu udbreder introduktionsforløbet til flere vagtbelastede afdelinger og faggrupper i både somatikken og psykiatrien. Det er en investering i fremtiden at sørge for, at nyuddannede får en tryg start i deres første job i Region Syddanmark. Samtidig er det en håndsrækning til de afdelinger, der yder en stor indsats, når de tager imod nyuddannede medarbejdere.

Bedre uddannelse af plejepersonale

Partierne bag aftalen ønsker også, at Region Syddanmark skal være et endnu mere attraktivt praktiksted for social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejerskestuderende. Et godt praktikophold er nemlig med til at give studerende lyst til at vælge regionen som fremtidig arbejdsplads. Samtidig kan det bidrage til, at færre falder fra undervejs i deres uddannelse.

Ud over de 15 mio. kr. til udbredelse af introduktionsforløb bliver der afsat 5 mio. kr. til at styrke uddannelsesmiljøet og uddannelsesindsatsen over for plejepersonalet. Pengene skal bruges til at give praktikvejlederne og de kliniske vejledere nye kompetencer og værktøjer, som kan bidrage til, at de studerende bliver godt klædt på til deres fremtidige arbejde.

Forløber for aftale om Budget 2020

Den indgåede aftale er en forløber for budgetforhandlingerne for 2020. Aftalen om uddannelse og introduktionsforløb bygger oven på indsatsen for en styrket introduktion, som regionsrådet afsatte midler til i budgetforliget 2019. Dengang blev der afsat 8 mio. kr. til særlige introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker på regionens fælles akutmodtagelser og medicinske afdelinger.

Aftalen er indgået mellem parterne bag Region Syddanmarks vaskeriudbud. Det er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er ikke med i aftalen, men har mulighed for at tilslutte sig aftalen, når den behandles i Region Syddanmarks forretningsudvalg og regionsråd mandag 28. oktober 2019.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V