Skip til primært indhold

Region Syddanmark sørger for akuttolkning til hele Danmark

Onsdag 9. oktober bliver Det Fællesregionale Akuttolkecenter officielt indviet. Akuttolkecentret, der bliver drevet af Region Syddanmark, skal sørge for tolkning til akutte patienter på både sygehuse og hos lægevagten i alle regioner i hele Danmark.

Det Fællesregionale Akuttolkecenter åbnede for opkald den 1. oktober 2019, og på onsdag 9. oktober bliver det også officielt indviet.

For præcis et år siden, tiltrådte de første tolke i Tolkecenter Syddanmark.

Dermed driver Region Syddanmark to ”tolkebutikker”; Tolkecenter Syddanmark og Det Fællesregionale Akuttolkecenter.

Region Syddanmark er den eneste region med eget tolkecenter og dermed den eneste region, der har erfaringen med at drive tolkecenter. Derfor har den tværregionale arbejdsgruppe besluttet at Akuttolkecentret skal drives i regi af Tolkecenter Syddanmark.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) mener, at det nye center er et stærkt symbol for samarbejdet mellem regionerne:

- Akuttolkecentret er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi er gode til at samarbejde på tværs af de fem regioner. I Region Syddanmark har vi nogle særlige kompetencer at byde ind med, fordi vi har udviklet vores eget tolkecenter. Derfor giver det rigtig god mening, at vi sørger for at levere tolkebistand, når der opstår akutte behov for det.

Pressen er velkommen til den officielle åbning af Det Fællesregionale Tolkecenter, onsdag 9. oktober kl. 10.00-11.00. Mød op ved receptionen på Kolding Sygehus kl. 09.50.

Fødende og akutte patienter

Tolkecenter Syddanmark håndterer planlagte tolkninger for Region Syddanmark på hverdage i tidsrummet 08.00 – 16.00.

Det Fællesregionale Akuttolkecenter håndterer akutte tolkninger for hele landet i tidsrummet 07.00 – 23.00 alle ugens dage.

Akuttolkecentret kommer typisk til at levere tolkebistand til patienter, som er blevet henvist til sygehuset samme dag, som tolkningen skal finde sted. Det vil sige på akutmodtagelser, fødeafdelinger, børneafdelinger og øvrige afdelinger, der modtager akutte patienter.

Flere tolke ansat

De nye opgaver og den medhørende udvidelse af åbningstiden betyder, at der er blevet ansat flere tolke. De skal arbejde både om dagen og om aftenen/i weekenden for at sikre en fælles kultur i tolkecenteret, men også for at opretholde deres faglige niveau, da opgaverne om dagen er meget anderledes end om aftenen.

I starten leverer centeret tolkning til sygehusene og lægevagten.  Fra 2021 skal centeret også sørge for tolkningen hos de praktiserende læger.

Akuttolkning foregår via video- og telefontolkning.

Fakta om Tolkecenter Syddanmark

Formålet med tolkecenteret er at sikre tilgængelighed af tolkning af høj kvalitet for sundhedsvæsenet. Alle tolke, der ansættes på tolkecenteret, gennemgår sprogtest på såvel dansk som tolkesproget forud for ansættelsen og uddannelse i tolkning i sundhedsvæsenet.

Det estimeres, at Det Fællesregionale Akuttolkecenter skal levere ca. 12.500 tolkninger årligt i første fase, hvor sygehusene og lægevagten er med i ordningen. Når de praktiserende læger fra 2021 også er med forventes det, at der skal leveres ca. 20.000 tolkninger om året.
Det skal ses i forhold til, at Tolkecenter Syddanmark forventes at levere ca. 40.000 tolkninger i 2019.

Kontakt:

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger om arrangementet: Kommunikationskonsulent Tine Glindvad Polat, tgp@rsyd.dk, tlf. 26713345

Regionsrådsformand

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V