Skip til primært indhold

Presseinvitation: Region og kommune styrker samarbejdet om syddanskere med psykiske lidelser

Antallet af syddanskere med psykiske lidelser er støt stigende. I et forsøg på at få vendt den negative udvikling indgår Fredericia Kommune og Region Syddanmark nu en partnerskabsaftale på psykiatriområdet. I aftalen forpligter begge parter sig på at arbejde endnu tættere sammen om forebyggelse af psykiske lidelser og hjælp til syddanskere med psykiske udfordringer.

Psykisk sygdom rammer mange i løbet af livet, både børn, unge, voksne og deres familier og netværk. Og antallet af danskere med psykiske lidelser vokser. Ikke mindst i Region Syddanmark. Her er 32 voksne ud af 1000 i kontakt med psykiatrien i løbet af et år. Blandt regionens børn og unge er 31 ud af 1000 i kontakt med psykiatrien. Det er markant flere end landsgennemsnittet på 26 voksne og 27 børn og unge pr. 1000 indbyggere.

Den negative udvikling ønsker Region Syddanmark og Fredericia Kommune at få vendt. De underskriver derfor en partnerskabsaftale på psykiatriområdet, hvor parterne giver hinanden håndslag på, at de vil arbejde tættere sammen om at forebygge psykiske lidelser og om at hjælpe de syddanskere, der har psykiske udfordringer.

Aftalen underskrives af regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og borgmester Jacob Bjerregaard (S) i forbindelse med indvielsen af en ny PsykInfo i sundhedshuset i Fredericia.

Arrangementet finder sted 8. oktober 2019 kl. 16 i Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.

Pressen er velkommen. Tilmelding kan ske til kommunikationskonsulent Klavs Vedel, telefon 24 96 92 79, mail: Klavs.Vedel@rsyd.dk

Borgerne skal have den hjælp, de har brug for

Regionens og kommunens fælles vision er, at flere syddanskere med psykisk sygdom skal opspores tidligt, udredes, behandles og opleve at få det bedre. Både når det gælder fysiske og psykiske lidelser. Og begge parter vil arbejde for at forebygge mistrivsel og psykisk sygdom specielt hos børn og unge, så færre behøver at stifte bekendtskab med psykiatrien.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ser et stort potentiale i et endnu tættere samarbejde på området:

- Vi har sagt ja til, at vi vil skabe bedre sammenhæng i de tilbud og den behandling, syddanskerne møder.  Borgerne skal opleve, at de får den hjælp, de har brug for, uanset om den skal leveres af kommunen eller regionen. Vi skal væk fra at være optaget af, om det er kommunalt eller regionalt og i stedet for gøre det, der er bedst for borgeren - i fællesskab.

Borgerne er spurgt

Regionen og kommunen har allerede et godt samarbejde på området, og flere tværgående indsatser er sat i gang de seneste år. Borgmester Jacob Bjerregaard (S) pointerer dog, at det styrkede samarbejde ikke udelukkende drejer sig om at forbedre kvaliteten af det, parterne allerede gør i dag. Han ønsker også at styrke forebyggelsen i tæt samarbejde med civilsamfundet og regionen.

For at få en større viden på området har Fredericia Kommune og regionen derfor haft Designskolen i Kolding til at spørge borgere med psykisk sygdom og medarbejdere i psykiatrien om, hvordan de oplever, at psykiatriområdet fungerer i dag. Det er sket via en række interviews, workshops og fokusgrupper udført i det forgangne år.

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) siger:

- Vi ønsker at udforske nye måder at hjælpe vores borgere og patienter på, så de kan opnå bedre livskvalitet og få så normalt et liv som muligt. Vores undersøgelse har givet en masse brugbar viden og blandt andet vist, at mange oplever, at det kræver hurtig og kvalificeret hjælp fra både kommune og region, hvis man som borger skal komme godt igennem et forløb med psykisk sygdom. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at vores partnerskab mellem region og kommune er den rette vej at gå.

Fremtidsplaner

Ud over de mange fælles projekter og indsatser, som region og kommune er i gang med eller har i støbeskeen, så er planen også, at kommunens socialpsykiatri og den regionale lokalpsykiatri i Fredericia flytter ind sammen i sundhedshuset i 2021. Bofællesskabet skal være med til at styrke samarbejdet om at forebygge udvikling af psykisk sygdom yderligere.

Fakta:

Nogle af de konkrete initiativer, som regionen og kommunen allerede samarbejder om, er projekt Fremskudt Funktion og headspace. Derudover er projekt ACT-teams lige på trapperne:

  • Fremskudt Funktion skal sikre, at børn og unge i mistrivsel og deres familier får hurtig hjælp i nærmiljøet, også selvom de ikke tilhører målgruppen for et behandlingsforløb i psykiatrisygehuset.
     
  • headspace er et frivilligt tilbud til unge, hvor de kan tale med en ungerådgiver om alt fra mobning og problemer i familien til tristhed og ensomhed. 
     
  • ACT-teams (Assertive Community Treatment) tilbyder udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet til en gruppe af mennesker, der udover at have psykiatriske problemstillinger også har sociale udfordringer som for eksempel manglende bolig eller job eller en problematisk kontakt til familie, venner og netværk. Den gruppe mennesker har ofte behov for hjælp fra både region og kommune, og det kræver et overblik og en koordinering, som et ACT-team kan hjælpe dem med. 

PsykInfo er Region Syddanmarks psykiatriske informationscenter. Den nye PsykInfo i sundhedshuset i Fredericia er placeret i foyeren. Der er bøger, pjecer og infoskærme, og nogle gange om måneden er der åbent for anonym rådgivning. Samtidig afholder PsykInfo forskellige arrangementer med oplæg fra fagpersoner eller fra personer, som selv har psykisk sygdom inde på livet.

Yderligere information

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.
Borgmester Jacob Bjerregaard (S), Fredericia Kommune,
telefon 72 10 71 00

APPFWU01V