Skip til primært indhold

Fremover vil den praktiserende læge blande sig mere i dit liv

De praktiserende læger vil i fremtiden spørge mere ind til patienternes vaner for at forebygge flere livsstilssygdomme og mental mistrivsel. Det fremgår af den plan for almen praksis, som Praksisplanudvalget i Region Syddanmark i dag sender i høring.

Uanset om du er en halvstor teenager eller er af ældre dato, kan du forvente, at din praktiserende læge fremover vil spørge mere ind, hvis du ryger eller vejer for meget.  Og er du barn eller ung vil du også blive spurgt mere til, hvordan du har det med dig selv.

En ny plan for almen praksis, som Praksisplanudvalget i Region Syddanmark i dag sender i høring, lægger nemlig op til, at de praktiserende læger skal spille en større rolle i forhold til at opspore og forebygge livsstilssygdomme og mental mistrivsel, og får patienten henvist til et kommunalt forebyggelsestilbud, hvis der er behov for det.

Bo Libergren (V), der er formand for Praksisplanudvalget i Region Syddanmark, glæder sig til at sende planen i høring:

- Det er en rigtig god og visionær plan, hvor vi tager hånd om en række af de problemstillinger, der er i dag. For eksempel ønsker vi, at de praktiserende læger sætter mere fokus på at opspore og forebygge sygdomme hos den enkelte patient samtidig med, at vi får bygget en bredere bro mellem kommune, sygehus og almen praksis, så patienterne kommer til at opleve mere sammenhæng på tværs, siger han. 

Mental sundhed hos børn og unge

Børn og unges mentale helbred er et af planens store fokusområder. Her skal de praktiserende læger fremover skal gøre mere for at opspore mental mistrivsel blandt især børn og unge.

Det skal blandt andet ske ved, at lægerne får et tættere samarbejde med den kommunale sundhedspleje og med den regionale børne- og ungdomspsykiatri.

Mindre ulighed i sundhed

Lægerne skal også arbejde for at skabe mindre ulighed i sundhed ved at have mere fokus på udsatte borgeres sundhed.

Det kan for eksempel være ældre, sindslidende, mennesker med svære kroniske sygdomme og socialt udsatte, hvor lægen nu får bedre mulighed for at prioritere, at de får mere hjælp. For eksempel ved at tage på hjemmebesøg.

Landets bedste lægedækning

Syddanskerne er de patienter i landet, der har den bedste lægedækning, og med til planen hører også en beskrivelse af, hvordan syddanskerne fortsat kan få en læge i nærheden af, hvor de bor.

For det kræver hårdt arbejde og vedvarende fokus at bevare den gode lægedækning, der er i dag, siger Bo Libergren:

- Region Syddanmark har i flere år haft landets bedste lægedækning, forstået på den måde at der relativt få borgere pr. praktiserende læge sammenlignet med de øvrige regioner, og lægerne har en god aldersspredning, så vi står heller ikke overfor et stort generationsskifte i almen praksis. Det er vi rigtig glade for og stolte over – og det er naturligvis vores ambition, at det fortsat skal være sådan.

Praksisplanudvalget i Region Syddanmark består af politikere fra de syddanske kommuner, og Region Syddanmark samt repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark.

Praksisplanen er i høring til og med den 4. november 2019, og alle har mulighed for at afgive høringssvar på regionens høringsportal.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Praksisplanudvalget, Region Syddanmark.

Henning Ravn (V), medlem af Praksisplanudvalget og byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, mobil 4010 1246

Jørgen Skadborg, medlem af Praksisplanudvalget og formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark, mobil 2061 8833

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V