Skip til primært indhold

Et flertal peger på Trygfondens hjerteløber-ordning

De mange frivillige førstehjælpere i Region Syddanmark skal fremover være en del af Trygfondens hjerteløber-ordning, hvis det står til et flertal i præhospitaludvalget. Såfremt regionsrådet tilslutter sig den beslutning, skifter regionen samarbejdspartner fra Dansk Folkehjælp til Trygfonden.

Efter grundige overvejelser og diskussioner ønsker et flertal i Region Syddanmarks præhospitale udvalg, at Region Syddanmark fremover tilslutter sig Trygfondens Hjerteløbere – ligesom Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Socialistisk Folkeparti valgte at stemme imod.

Region Syddanmark har de sidste godt to år været tilknyttet Dansk Folkehjælps ordning; Danmark Redder Liv.

Formanden for udvalget, Mads Skau (V), har været glad for samarbejdet med Dansk Folkehjælp og mener, at regionen kan tage en masse gode ting med videre:

- Tiden er kommet til, at vi trækker af på, hvilken ordning vi vil benytte os af fremover, og et flertal i udvalget mener, vi bør vælge Trygfondens hjerteløber-ordning. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Dansk Folkehjælp, og vi har fået en masse god læring. De mange gode erfaringer skal vi naturligvis bringe med videre. 

Udfordringer med to forskellige ordninger

Formanden fortæller, at man i prøveperioden har kunnet set, at det har givet udfordringer, at en del syddanskere eksempelvis har tilmeldt sig hjerteløber-projektet og forventet at blive sendt ud, men at de aldrig får et opkald, fordi de befinder sig i Region Syddanmark, hvor setuppet er et andet.

- Det er i vores alles interesse, at vi har den bredest mulig dækning, og det får vi ved at have én fælles løsning i form af én app med mange frivillige på tværs af regionsgrænser. Vi har mange førstehjælpere i Region Syddanmark under Danmark Redder Liv, men endnu flere under hjerteløber-projektet, og dem bør vi samle i én fælles løsning.

Danmark Redder Liv har cirka 4.500 førstehjælpere, mens Hjerteløberne har cirka 61.000.

Uddannelse i førstehjælp er vigtigt

Trygfonden stiller ikke krav til, at man har gennemført en førstehjælperuddannelse for at blive hjerteløber. Udvalgsformanden fortæller, at flertallet i udvalget dog gerne ser at så mange som muligt har en førstehjælperuddannelse, når de bliver kaldt ud.

Derfor ønsker udvalget at undersøge, om Region Syddanmark kan tilbyde en række førstehjælpskurser i hjertelungeredning.

- Vi synes, det giver god mening, at førstehjælperne har en førstehjælperuddannelse bag sig. Omtrent 98 procent af de nuværende hjerteløberne har i forvejen et kursus i hjertelungeredning, men vi vil alligevel gerne undersøge muligheden for at udbyde en række kurser.

Regionsrådet har tidligere afsat 1 million kroner om året til førstehjælperområdet. Forhåbningen er, at pengene blandt andet kan bruges til uddanne førstehjælperne og uddele førstehjælperveste til dem, der måtte ønske sig en vest og dermed tydeligere signalere, at de kommer som førstehjælpere.

Skifte sker forventeligt i 1. maj 2020

Hvis regionsrådet tilslutter sig udvalgets indstilling, forventer Region Syddanmark at overgå til Trygfondens hjerteløber-projekt 1. maj 2020, og i den mellemliggende periode vil regionen sørge for en god overgang for de mange førstehjælpere, der nu skal overgå fra Dansk Folkehjælp til Trygfondens løsning.

Beslutningen vedrørende førstehjælperne vil ikke påvirke regionens øvrige akuthjælperordninger, der fortsætter som hidtil.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

APPFWU02V