Skip til primært indhold

Digital kommunikation mellem patienter og sygehuse styrkes

Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark har som led i Digitaliseringsstrategi 2019-2021 øremærket 5 mio. kr. til udbredelse af appen Mit Sygehus, der gør patienter i stand til at kommunikere digitalt med de syddanske sygehuse.

Mange patienter og borgere efterspørger flere digitale og teknologiske løsninger, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet.
Det er en af grundene til, at Digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark i februar i år præsenterede en ny digitaliseringsstrategi, der bl.a. har fokus på borgerens ret til digital kontakt med sundhedsvæsenet.

Et af de tiltag, der skal give borgerne bedre muligheder for digital kommunikation, er appen Mit Sygehus. Mit Sygehus gør patienten i stand til eksempelvis at registrere målinger som vægt, temperatur eller blodtryk, så de er tilgængelige for sygehuset. Patienten kan også se en oversigt over aftaler med sygehusene, læse pjecer, se videoer og deltage i videokonsultationer med sygehuspersonalet.

Appen er allerede i brug på udvalgte afdelinger på alle regionens sygehuse, men Digitaliseringsudvalget har nu øremærket 5 mio. kr. til at udbrede anvendelsen af appen til endnu flere afdelinger.

Formanden for Digitaliseringsudvalget, Mette Bossen Linnet (V), siger:

- Vi oplever, at flere og flere borgere foretrækker digital kontakt med sundhedsvæsenet, da det for nogle er hurtigere og nemmere. Sundhedsvæsenet er og skal være til for borgerne, og derfor synes jeg, vi har et ansvar for at følge med tiden og tilbyde de løsninger, der passer borgerne bedst. Et af de fem indsatsområder i vores digitaliseringsstrategi er netop borgerens ret til digital kontakt, så det er oplagt at udbrede Mit Sygehus til flere afdelinger, og vi følger meget interesseret udbredelsen i udvalget.

Kvalitetsløft til patientforløb

En af de afdelinger, der med succes har implementeret brugen af Mit Sygehus, er Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling D på Odense Universitetshospital. Her ville man gerne give patientforløbene for endometriose-patienter et kvalitetsløft. Det er en gruppe patienter, der ofte har et langvarigt, alvorligt, kronisk forløb med gentagne konsultationer i afdelingen.

Derfor ville afdelingen bl.a. gerne tilbyde videokonsultationer til patienterne, så de kunne slippe for de mange ture til og fra hospitalet.

Pia Dybdal, der er oversygeplejerske på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling D på Odense Universitetshospital, siger:

- I arbejdet med Mit Sygehus og de virtuelle konsultationer har vi fået utrolig positiv feedback fra vores patienter. Vores patienter har i gennemsnit givet karaktererne 9,3 og 9,5 ud af 10 efter konsultation med læge og sygeplejerske. Efter en konsultation fortalte en ung patient til lægen: ’Du har været super go’ – og stillet nogle relevante spørgsmål og lyttet til mig. Og så har du samtidig sparet mig for 4 timers transport!’ Så vi har høstet mange gode erfaringer og positive oplevelser.

Odense Universitetshospital har siden gennemført ca. 700 videokonsultationer med patienter, og de øvrige sygehusenheder i regionen er i gang med planlægning af implementeringen.

Fakta:

  • Mit Sygehus er en app, hvor du som patient på et af regionens sygehuse kan se relevant information om din sygdom, kommunikere med din afdeling og ikke mindst bidrage med patientrelaterede oplysninger gennem spørgeskemaer.
  • Både du og dine pårørende har mulighed for at læse pjecer eller se videoer, som kan hjælpe dig som patient i netop dit forløb. Der er indtil videre oprettet 202 forløb i Mit Sygehus.
  • For patienter, hvis sygdom endnu ikke er en del at udbuddet i Mit Sygehus, vil der stadig være mulighed for f.eks. at se kommende aftaler og holde videokonsultationer.
  • Hvis det er aftalt med afdelingen, kan du logge på med dit NemID og kommunikere direkte med afdelingen via appen. I nogle forløb kan det være relevant, at du løbende registrerer målinger som for eksempel din vægt, temperatur eller blodtryk, så det er tilgængeligt for sygehuset, næste gang du skal til konsultation.
  • Mit Sygehus bruges i dag af ca. 21.300 aktive patienter og pårørende – og ca. 2.850 klinikere.
  • Mit Sygehus findes til både iOS, Android og PC – sidstnævnte version kan findes her: https://mit.rsyd.dk

Yderligere oplysninger:

Formand Mette Bossen Linnet (V), Digitaliseringsudvalget, Region Syddanmark.
Oversygeplejerske Pia Dybdal, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital, tlf. 40 43 33 66

Kontaktoplysning

APPFWU02V