Skip til primært indhold

Byg til Vækst får pavillon på Nyt OUH-byggepladsen

Byg til Vækst-aftale skal give ledige et arbejde i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH. Regionsrådet har nu bevilget 600.000 kr. til indkøb af pavillon, så Byg til Vækst kan være til stede på den enorme byggeplads.

Den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera er i disse uger gået i gang med at opføre første del af det nye universitetshospital i Odense. Det betyder, at den 800.000 m2 store byggegrund i den sydlige del af Odense i de næste år vil være en af Danmarks største byggepladser med op mod 1500 bygningsarbejdere i de travleste perioder.

Byggeriet af det nye sygehus er en enestående chance for at bringe ledige i arbejde, og Region Syddanmark indgik derfor i 2017 en aftale med Byg til Vækst, der er et samarbejde mellem fynske kommuner og arbejdsmarkedets parter, om at flytte ledige fra arbejdsløshed til uddannelse og beskæftigelse i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH.

Byg til Vækst til stede på byggepladsen

Som en del af aftalen mellem regionen og Byg til Vækst har regionen påtaget sig at stille lokaler til rådighed for Byg til Vækst på byggepladsen. Et enigt regionsråd bevilgede derfor i går 600.000 kr. til en Byg til Vækst-pavillon på nyt OUH-byggepladsen. Fra pavillonen kan medarbejdere fra for eksempel Byg til Vækst, uddannelsesinstitutioner og fagforeninger være i tæt kontakt med de virksomheder, der er i gang på byggepladsen, om at bringe ledige i arbejde og uddannelse.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Anlægs- og innovationsudvalget  i Region Syddanmark, siger:

- Selvfølgelig skal vi bruge så stort et byggeri som Nyt OUH til at bringe ledige i uddannelse og beskæftigelse. Derfor er jeg meget glad for, at vi med en pavillon kan give Byg til Vækst bedre mulighed for at være på selve byggepladsen og hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til at hjælpe ledige, elever og andre.

Klar til november

Byg til Vækst-pavillonen kommer til at indeholde kontor, mødelokaler, køkken og toilet og placeres ved indgangen til byggepladsen i nærheden af portnerfunktionen. Det er planen, at pavillonen skal står klar til november. Herefter kan Byg til Vækst rykke ind i lokalerne.

Søren Rasmussen (DF), der er formand for Udvalget for regional udvikling og samtidig er Region Syddanmarks repræsentant i bestyrelsen for Byg til Vækst, siger:

- Både for Region Syddanmark og for Byg til Vækst er det helt forrygende, at vi får pavillonen op. Det giver god mening for regionen, fordi vi sikrer, at de folk, vi kan bruge på pladsen, de får en nemmere indgang til de virksomheder, der arbejder der. Og for Byg til Vækst giver det god mening, fordi de bliver en fast del af pladsen og får en lettilgængelig kontakt med virksomhederne.

Teori bliver til praksis

Byg til Væksts formandskab, Torben Knudsen og Claus Larsen, som henholdsvis repræsenterer formand for 3F Bygningsarbejdernes Fagforening på Fyn, og Dansk Byggeris næstformand på Fyn, siger:

- Byg til Vækst Nyt OUH pavillonen skal være et vindue og et kig ind til skabelsen af et fantastisk spændende mega byggeri – et byggeri, der skal rumme et af Danmarks største super sygehuse – og det sker lige her på Fyn. Det at være fysisk tilstede, er meget vigtigt for os i Byg til Vækst - du kan sige, at teori bliver til praksis – og det virker. Mange ledige har fundet job eller uddannelse via Byg til Vækst netop, fordi vi er til stede fysisk på byggepladsen.

Danmarks største helt nybyggede sygehus

Nyt OUH kommer til at indeholde 224.000 m2 somatisk sygehus og 26.000 m2 psykiatri-sygehus. Det er planen, at Region Syddanmark får nøglerne til det nye universitetshospital i slutningen af 2022. Det bliver det største byggeri i Region Syddanmark nogensinde, og når det står færdigt, vil Nyt OUH være Danmarks største helt nybyggede sygehus.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen, formand for Anlægs- og innovationsudvalget, Region Syddanmark.

Søren Rasmussen, formand for Udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark, og Region Syddanmarks repræsentant i Byg til Vækst.

Torben Knudsen, formand for Byg til Vækst, mobil 60 38 31 37

Claus Larsen, næstformand for Byg til Vækst, mobil 40 80 85 85

Kontaktoplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V