Skip til primært indhold

Sundhedscenter Haderslev udvides for 13,8 millioner kroner

Region Syddanmark og Haderslev Kommune har afsat i alt 6,5 millioner kroner til en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev. Sammen med statslige penge giver det i alt 13,8 millioner, der skaber plads til blandt andet en ny lægepraksis, mulighed for mammografiscreeninger og kommunens borgerrettede tilbud.

Borgerne i Haderslev kan inden længe nyde godt af et stærkt samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark.

Sundhedshuset i Haderslev, der går under navnet Sundhedscenter Haderslev, bliver nu udvidet for 13,8 millioner kroner. Det skaber blandt andet plads til flere praktiserende læger, tilbud om mammografiscreening og en styrkelse af de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud.

Færre penge stopper ikke udviklingen af Sundhedscenter Haderslev

Regionen og Haderslev Kommune ansøgte i begyndelsen af 2019 Sundheds- og Ældreministeriet om et større pengebeløb til en markant udvidelse af sundhedscenteret. Men selvom regionen og kommunen ikke fik det fulde ønskede beløb, så har det ikke bremset ambitionerne.

Formand for Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), er godt tilfreds med udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev – om end det ikke helt blev i det omfang, som regionen og kommunen gerne så:

- Vi skal se muligheder og ikke begrænsninger, og det har fra starten præget vores samarbejde med Haderslev Kommune. Det har ikke ændret sig, selvom vi ikke fik alle de penge, vi gerne ville have haft. Med udvidelsen får borgerne en markant udvidelse af et lokalt og i forvejen godt sundhedshus, og vi fortsætter med at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Kommunale, regionale og statslige penge betaler for udvidelsen

Ud af de i alt 13,8 millioner kroner, som projektet forventes at koste, kommer Region Syddanmark med 750.000 kroner, mens kommunen investerer 5,75 millioner i projektet. De sidste 7,28 millioner kroner kommer fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til sundhedshuse.

De henholdsvis 750.000 kroner og 5,75 millioner kroner svarer til den arealmæssige fordeling, der er mellem de regionale og kommunale funktioner.

Et godt tilbud bliver nu endnu bedre

Sundhedscenter Haderslev åbnede i august 2018 og havde fra starten en lang række sundhedstilbud samlet under samme tag.

Kommunens tilbud består af sundhedsplejen, en sygeplejeklinik, et misbrugscenter, socialpsykiatrien med tilhørende brugerhus samt træning og forebyggelse, mens regionen indrettede sig med en lokalpsykiatri, et jordemodercenter, vagtlæger og røntgen. Dertil kommer de private aktører: praktiserende læger, øjenklinik, børnelæge og fodterapeut.

Udviklingen af huset og de nye tilbud glæder formand for Haderslev Kommunes udvalg for sundhed og forebyggelse, Børge Koch (R):

- Vi har i forvejen et stærkt og velfungerende sundhedscenter i Haderslev, og jeg er stolt over, at vi i et tæt samarbejde med regionen nu får flere praktiserende læger, mammografiscreening og styrket vores kommunale tilbud på stedet. Dermed får borgerne en lang række gode sundhedstilbud i lokalområdet, og medarbejderne på Sundhedscenter Haderslev får endnu flere kollegaer, som de kan sparre og samarbejde med.

Den nye tilbygning forventes at blive på cirka 650 kvadratmeter, og det indledende arbejde omkring byggeriet går efter planen i gang i slutningen af 2019 og byggeriet forventes færdigt i udgangen af 2021.

Fakta om byggeriet:

Tilføjelserne til Sundhedscenter Haderslev bliver på omkring 650 kvadratmeter, og den estimerede samlede pris bliver på 13,8 millioner kroner.

Heraf kommer de 7,28 millioner kroner fra Sundheds og Ældreministeriet pulje til sundhedshuse, 5,75 millioner kroner kommer fra Haderslev Kommune og 0,75 millioner kroner kommer fra Region Syddanmark.

Udvidelsen kan eksempelvis give plads til:

  • En lægepraksis
  • Mammografiscreening
  • En styrkelse af den kommunale sygeplejes tilstedeværelse i centeret
  • En styrkelse af centerets rammer for anvendelse af videokommunikation
  • En styrkelse af rammerne til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud i centeret

Yderligere information:

Formand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark, telefon 29 20 18 00

Formand Børge Koch (R), Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune, telefon 61 15 42 03

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V