Skip til primært indhold

Ekstern kontrol af lønvilkår på Nyt OUH-byggeriet

Et bredt flertal i regionsrådet besluttede forleden, at det bliver en ekstern kontrollør, der skal holde øje med, at de håndværkere, der arbejder på byggepladsen i Odense med at opføre Nyt OUH, kommer til at arbejde efter danske vilkår.

De entreprenører, der i de kommende år skal bygge det nye universitetshospital i Odense, skriver i deres kontrakter under på at overholde en række sociale klausuler, der blandt andet handler om andelen af lærlinge, krav til Corporate Social Responsibility (CSR) og arbejdsklausuler.

Omkring arbejdsklausulerne besluttede et bredt flertal i regionsrådet på mødet den 28. oktober, at det bliver en ekstern part, der skal holde øje med at de håndværkere, der arbejder med at opføre det nye universitetshospital i Odense, kommer til at arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår. Samtidig skal den eksterne kontrollør også holde øje med, at entreprenørerne opfylder kravene i forhold til underleverandører – det såkaldte kædeansvar.

Danmarks største sygehusbyggeri

Det nye universitetshospital i Odense bliver opført på en 800.000 m2 stor byggegrund i den sydlige del af Odense. I de kommende år bliver det en af Danmarks største byggepladser med op mod 1.500 bygningsarbejdere i de travleste perioder.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark, siger:

- Vi står normalt selv for at kontrollere, at arbejdsklausulerne bliver overholdt på vores store sygehusbyggerier. Byggeriet af Nyt OUH er dog så stort og komplekst, at der er god mening i at hente hjælp udefra til præcis denne opgave. Det er vurderingen, at det vil tage mindst et år, hvis vi skal opbygge denne kontrol-kompetence i vores egen organisation i forhold til byggeriet af Nyt OUH. Det er lang tid, når vi forventer, at byggeriet i alt tager omkring tre år. Derfor er den bedste løsning at hente hjælp udefra.

Ændringsforslag om intern kontrol

I forbindelse med regionsrådets behandling af sagen stillede SF og Dansk Folkeparti forslag om, at kontrollen af arbejdsklausuler skulle varetages internt i organisationen, med den begrundelse at det ville give bedre muligheder for at følge op på eventuelle overtrædelser. Der var dog ikke flertal for dette ændringsforslag, og derfor endte et bredt flertal i regionsrådet med at stemme for hovedforslaget. Løsgænger Marianne Mørk Mathiesen stemte imod. Enhedslisten to medlemmer undlod at stemme.

Det forventes at regionen kan indgå en aftale om den eksterne kontrol arbejdsklausulerne inden udgangen af 2019. Regionen regner med at den eksterne kontrol kommer til at koste omkring 1,5 mio. kr. samlet set.

Regionen kontrollerer selv andre dele af de sociale klausuler

De andre dele af de sociale klausuler, som handler om andelen af lærlinge og krav til CSR, kommer Region Syddanmark selv til at stå for kontrollen af. 
Lærlinge- og uddannelsesklausulerne pålægger entreprenørerne, at mindst seks procent af arbejdsstyrken skal udgøres af praktikanter, elever eller lærlinge. Regionen vil kontrollere, at dette bliver overholdt på de bygherremøder, der løbende bliver holdt mellem regionen og totalentreprenøren.

CSR-kravene forpligter entreprenørerne til ansvarlig virksomhedsadfærd, der blandt andet omfatter menneskerettigheder, grundlæggende arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Kontrollen vil her foregå ved, at regionen besøger entreprenørernes virksomheder og underleverandører i forbindelse med inspektion af de præfabrikerede dele af sygehusbyggeriet.

Danmarks største helt nybyggede sygehus

Nyt OUH kommer til at indeholde 224.000 m2 somatisk sygehus og 26.000 m2 psykiatrisygehus. Det er planen, at Region Syddanmark får nøglerne til det nye universitetshospital i slutningen af 2022. Det bliver det største byggeri i Region Syddanmark nogensinde, og når det står færdigt, vil Nyt OUH være Danmarks største helt nybyggede sygehus.

Link til de øvrige medlemmer af regionsrådet

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V