Skip til primært indhold

Tre skoler nomineret til Årets Røgfri Ungdomsuddannelse

Social- og Sundhedsskolen Syd, Nyborg Gymnasium og Middelfart Produktionsskole er alle nomineret til Årets Røgfri Ungdomsuddannelse i Region Syddanmark. Det er første gang, prisen bliver uddelt.

Flere og flere uddannelsesinstitutioner går med tanker om at kvitte smøgerne. Og selvom det endnu ikke er alle, der har taget det endelige skridt, er der nogle, der har valgt at gå forrest i kampen mod cigaretterne.

Tre af disse institutioner er Social- og Sundhedsskolen Syd, Nyborg Gymnasium og Middelfart produktionsskole, der nu er blevet nomineret til at vinde prisen Årets Røgfri Ungdomsuddannelse i Region Syddanmark.

Om de tre nominerede siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Social- og Sundhedsskolen Syd har en elevgruppe med mange rygere, men de har alligevel valgt at tage tyren ved hornene og indføre røgfri skoletid. Ledelsen har været meget bevidst om dens rolle, og den har haft fokus på også at inddrage skeptiske ansatte og elever samt at etablere mange alternative, meningsfulde og understøttende aktiviteter.

- Nyborg Gymnasium er en stor skole med mange forskellige uddannelsesretninger, og dermed har det også været en stor opgave at indføre røgfri skoletid. Men Nyborg Gymnasium har ved at etablere en masse forskellige aktiviteter i frikvarterene givet rygerne et alternativ til rygepausen, og de er et forbillede for andre gymnasier, der vil med på den røgfrie vogn.

- Middelfart Produktionsskole har været røgfri længe, hvilket er imponerende, når en stor del af deres målgruppe traditionelt ryger. Skolen er en first mover og et bevis på, at man kan få indlejret den røgfri skoletid i kulturen. Derudover har de vist stort engagement og kan dokumentere flotte resultater.

Bag prisen står Region Syddanmark. De nominerede er udpeget af en dommerkomité bestående af repræsentanter fra de syddanske kommuner, de syddanske ungdomsuddannelser, Kræftens Bekæmpelse, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og regionsrådet.

Vinderen af prisen vil blive udpeget senere på foråret.

Fakta om røgfri ungdomsuddannelser

Røgfri ungdomsuddannelser er et partnerskab mellem interesserede ungdomsuddannelser, kommuner og regionen.

Formålet med partnerskabet er at hjælpe uddannelsesinstitutionerne med at få sat rygning på dagsordenen og understøtte røgfrie miljøer på skolerne.

Projektet løber over en treårig periode fra august 2018 til juli 2021. Målet er, at under 10 procent af de unge under 24 år ryger dagligt, når projektperioden er forbi. I dag er det 16,1 procent.

I partnerskabet vil regionen blandt andet bistå med opstartsarrangementer, løbende opfølgninger på udviklingen i antallet af rygere, udarbejdelse af rygepolitiker og løbende erfaringsudvekslinger mellem skolerne.

Kræftens Bekæmpelse er partner i projektet og vil løbende bidrage med viden, materialer og inddragelse af for eksempel frivillige til arrangementer om rygestop på skolerne.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.
Direktør Lotte Dalegaard Pedersen, Social- og Sundhedsskolen Syd, tlf. 60 16 64 78
Rektor Henrik Vestergaard Stokholm, Nyborg Gymnasium, tlf. 29 73 74 72
Forstander Julie Krarup, Middelfart Produktionsskole, tlf. 21 26 36 58

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V