Skip til primært indhold

Syddanske patienter er tilfredse med deres forløb på sygehuset

Samlet set er de syddanske patienter godt tilfredse med deres behandling og forløb på de syddanske sygehuse og i psykiatrien. Det viser ny undersøgelse af patienttilfredshed.

I slutningen af 2018 blev lidt over 75.000 syddanske patienter og pårørende inviteret til at svare på, hvordan de har oplevet deres forløb på de syddanske sygehuse og i psykiatrien.

En stor del af de adspurgte har svaret, og svarene viser, at langt størstedelen af de syddanske patienter og pårørende er tilfredse. I 10 ud af 13 af de adspurgte patientgrupper er tilfredsheden på niveau med eller over landsgennemsnittet.

Akut indlagte er tilfredse

Lidt over 67.000 af de adspurgte er planlagt ambulante, planlagt indlagte eller akut indlagte patienter. Tilfredsheden i de tre patientgrupper er høj. Svarene viser, at mere end otte ud af ti er positive eller meget positive over deres besøg på sygehuset.

Særligt besvarelserne fra de akut indlagte patienter er flotte, når man sammenligner med landsgennemsnittet. Og så er den samlede tilfredshed blandt de akut indlagte patienter også steget i forhold til sidste år.

Formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Akutte patienter er en særligt udsat gruppe, fordi deres indlæggelse kommer så pludselig. Derfor er jeg rigtig glad for, at tilfredsheden blandt lige præcis de patienter er inde i en positiv udvikling. Det er jo ikke for sjov, at vi laver de her undersøgelser. Vi laver dem, fordi vi gerne vil forbedre os, så derfor er det dejligt, når det er det, der sker. Stor ros til medarbejderne for deres indsats.

Fødendes tilfredshed på niveau med landsgennemsnit

En anden patientgruppe, der bliver spurgt om deres oplevelser, er fødende. Her er den samlede tilfredshed på niveau med landsgennemsnittet. 86 procent af besvarelserne er enten positive eller meget positive overfor den samlede oplevelse. Sidste år var tallet 88,3 procent, så der er altså sket et mindre fald.

Kvinderne er tilfredse med, at der er en jordemoder til stede på stuen i det omfang, de har behov for. Omvendt er de ikke nær så tilfredse med fødsels- og forældreforberedelsen. Her er der 11 procent, der slet ikke eller kun i ringe grad mener, at forberedelsen var brugbar. De syddanske besvarelser på området er dog ikke mere negative end landsgennemsnittet.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at de fødende ikke er helt så tilfredse som sidste år. Vi skal have kigget på, hvad det kan skyldes, og hvordan vi kan forbedre os på området, så de fødende får den bedst mulige oplevelse.

Syv ud af ti voksne er tilfredse i psykiatrien

De patienter, der er blevet spurgt til deres forløb ved Psykiatrien i Region Syddanmark, er overordnet set tilfredse, viser undersøgelsen.

Særligt de voksne ambulante patienter og indlagte voksne patienter svarer positivt i undersøgelsen. Lidt mere end syv ud af ti er enten positive eller meget positive over deres besøg ved psykiatrien.

Undersøgelsen viser også, at patienterne i vid udstrækning bliver inddraget i deres egen behandling. 95 procent af de voksne ambulante patienter svarer, at de har været med til at træffe beslutninger om deres undersøgelse og behandling.

Ved LUP spørger man også forældre til børn og unge, der har været til behandling i psykiatrien. Både forældre og børn har derfor svaret på, hvordan deres samlede tilfredshed er.

Besvarelserne viser, at lidt mere end syv ud af ti af både forældre, børn og unge er positive, meget positive eller neutrale omkring deres forløb. Den samlede tilfredshed er faldet en smule for ambulante børn, unge og deres forældre, mens den samlede tilfredshed for indlagte børn, unge og deres forældre er steget en smule. 

Blandt børn og unge, der er kommet i den ambulante psykiatri, mener størstedelen, at de er blevet inddraget i deres behandling. 88 procent svarer, at de har været med til at træffe beslutninger om deres udredning og behandling.

Formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Jeg er glad for at se, at det er størstedelen, der er tilfredse med det forløb de har, men det er også vigtigt for mig, at vi får de sidste med. Her tænker jeg på de børn og unge, der har været knapt så tilfredse med deres forløb. Det kan være nogle særlige problemstillinger, der spiller ind, og derfor kan man ikke nødvendigvis gøre alle glade. Men vi kan sikre så tryg og tillidsfuld en behandling som muligt. Det arbejder personalet i psykiatrien på hver dag, og det skal vi fortsætte med at have fokus på.

Fakta om LUP

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er en national spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen gennemføres årligt på vegne af alle danske regioner.
76.455 syddanskere har haft mulighed for at deltage i LUP.

LUP gennemføres hvert år. Spørgeskemaerne, der er udsendt i forbindelse med denne LUP, er udsendt i efteråret 2018.

13 patientgrupper bliver spurgt ved LUP. Det drejer sig om planlagt ambulante somatiske patienter, planlagt indlagte somatiske patienter, akut indlagte somatiske patienter, fødende, ambulante voksne psykiatriske patienter, indlagte voksne psykiatriske patienter, ambulante psykiatriske patienter (B&U), forældre til ambulante psykiatriske patienter (B&U), indlagte psykiatriske patienter (B&U), forældre til indlagte psykiatriske patienter (B&U), specialiseret retspsykiatri, pårørende til ambulante voksne psykiatriske patienter og pårørende til indlagte voksne psykiatriske patienter.

Se resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på www.patientoplevelser.dk
Se desuden resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i psykiatrien her.


Kontaktoplysninger til det øvrige regionsråd

Yderligere oplysnigner

APPFWU01V