Skip til primært indhold

Region Syddanmark digitaliserer patologien som de første i Danmark

Patienterne i Region Syddanmark kan fra slutningen af næste år forvente hurtigere diagnosticering af deres vævsprøver, når Region Syddanmark, som den første region i Danmark og en af de første i Norden digitaliserer patologien. Et stort flertal i regionsrådet har netop godkendt Sectra Danmark A/S som leverandør af et nyt it-system til digital patologi.

Det er først og fremmest de syddanske patienter, patologer og bioanalytikere, der får glæde af, at Region Syddanmark, som den første region i Danmark, digitaliserer mikroskopien – dvs. analyse og diagnostik af f.eks. kræftsygdomme på basis af undersøgelser af vævs- og celleprøver. Præcise diagnoser har afgørende betydning i kræftbehandlingsforløbene, og digitaliseringen er et vigtigt skridt for at tilbyde patienterne hurtig svartid/kort ventetid samt adgang til højt specialiserede patologiafdelinger i regionen.

Udvikling fra mikroskop til skærm

Digitaliseringen vil ændre arbejdsgangen på patologiafdelingerne i Region Syddanmark fra konventionel mikroskopi som den primære diagnostiske arbejdsgang, suppleret af digital mikroskopi – til at bruge digital mikroskopi som den primære arbejdsgang, suppleret af konventionel mikroskopi i særlige tilfælde.

I dag ser patologer på snit af vævsprøver i et mikroskop, og skal vævsprøven vurderes af flere patologer, skal prøven pakkes og sendes med posten. Det er forbundet med risiko for fejlarkivering og ventetid for patienten.

Fremover skal snittene af vævsprøver scannes, og de digitale billeder af vævsprøverne skal vurderes på en pc-skærm. Hvis der er brug for en second opinion, kan billedet hurtigt sendes digitalt og vurderes med det samme af en anden patolog. Prøvens digitale vej gennem laboratoriet – fra prøvemodtagelse, svarrapport og arkivering – er sikker og hurtig.

Mette Bossen Linnet (V), der er formand for Digitaliseringsudvalget i regionen, siger:

- Antallet af kræfttilfælde og behovet for vævsanalyser ventes at stige de kommende år, og uddannelsen af patologer til at håndtere disse vævsprøver, kan ikke følge med. Så i stedet for at lade ventetiden stige eller kvaliteten falde, så er en digitalisering af patologien en mulighed for og en vej til fortsat at sikre høj kvalitet og en betjening spredt geografisk rundt i regionen på vores 4 sygehusenheder.
Vi er stolte over at være den første region i Danmark, der er klar til at indføre digital patologi i fuld skala. Med baggrund i den grundige udbudsproces er jeg sikker på, at vi har fundet den helt rette leverandør, og på regionens vegne glæder jeg mig til samarbejdet med Sectra.

Digital patologi og kunstig intelligens giver bedre og hurtigere diagnosticering

Digital Patologi baserer sig på nye innovative produkter som bl.a. snitscannere og billedvisningsprogrammer, der bidrager til, at man får et mere dynamisk og fleksibelt arbejdsflow, hvor patologen ikke er begrænset af mikroskoper, fysiske objektglas og faste arbejdspladser.

Digitaliseringen er også første skridt på vejen til at kunne implementere kunstig intelligens i patologien, fortæller lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen:

 - Der er et stort potentiale i at koble kunstig intelligens med digital patologi. Kunstig intelligens i form af hjælp til at stille diagnoser og automatisk billedanalyse kan bidrage til hurtigere identifikation af sygdomme som f.eks. kræft og være beslutningsunderstøttende for patologerne. Det vil på sigt aflaste dem, frigøre ressourcer til specialisering og facilitere samarbejdet mellem regionens patologiafdelinger. Det er alt sammen væsentlige forudsætninger for, at vi i Region Syddanmark kan overholde servicemålene i en tid med stigende efterspørgsel. Det giver desuden de bedste forudsætninger for, at patienterne også i fremtiden vil få høj ensartet kvalitet, og at de kan få specialistvurdering, uanset hvor de bliver behandlet.

Sectra havde bedste forhold mellem pris og kvalitet

Udbuddet om Digital Patologi er gennemført som udbud med forhandling. Et stort flertal i regionsrådet godkendte 25. marts 2019 Sectra Danmark A/S som leverandør af det nye it-system til digital patologi. Enhedslistens to medlemmer stemte imod.

Sectra Danmark A/S vinder, fordi de har det bedste forhold mellem pris og kvalitet og dermed det økonomisk mest fordelagtige tilbud. To andre leverandører var prækvalificeret. Udbuddet er lavet, så de øvrige regioner har mulighed for at senere at koble sig på.

Kontrakten med Sectra omfatter levering, implementering samt service og support af et billed-behandlingsprogram til de fire patologi-afdelinger på regionens fire sygehusenheder – Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Den samlede løsning koster 17.375 mio. kr. Løsningen skal være fuldt implementeret i december 2020, og det vil ske i tæt koordinering med udrulningen af regionens nye elektroniske patientjournalsystem EPJ SYD.

Sygehus Lillebælt bliver ansvarlig for at forvalte systemet for hele Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger

Formand for Digitaliseringsudvalget, Mette Bossen Linnet (V), Region Syddanmark.
Lægelig direktør Mads Koch Hansen, Sygehus Lillebælt.
Tlf.: 40 35 82 01

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V