Skip til primært indhold

Østerstrand-barriere klar til november

Etablering af biologisk barriere fra Shells havneterminal ud mod Østerstrand påbegyndes lige efter sommerferien og ventes at stå klar 1. november 2019.

Genåbningen af Østerstrand ved Shells havneterminal i Fredericia rykker tættere på. Den biologiske barriere, der skal hindre kulbrinter i at blive ført ud på stranden, vil blive etableret med start omkring 1. september 2019.

Det står fast, efter Region Syddanmark, Fredericia Kommune og Shell torsdag eftermiddag afholdt møde om status på projektet. Etableringen ventes færdiggjort ca. 1. november, hvorefter der overvåges med målinger om nedbrydningen af oliestofferne sker i det forventede tempo. 

Disse data vil danne grundlag for, at myndighederne kan beslutte, hvornår stranden kan genåbnes.

- Det har været vigtigt for mig at få en klar tidsplan for etableringen af barrieren, og det har vi fået. Derudover har vi besluttet at mødes umiddelbart efter sommerferien for at holde hinanden op på tidsplanen, så jeg er rigtig godt tilfreds med vores samarbejde, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark

Nedbrydning tager 3-7 år

Olien, der løb ud mod Østerstrand, stammer fra et mere end 30 år gammelt spild på havneterminalområdet.

Shell ser frem til, at den biologiske barriere er færdiggjort.

- Vi er rigtig glade for, at vi i et godt og tæt samarbejde med Region Syddanmark og Fredericia Kommune skaber grundlaget for, at stranden forhåbentligt snart kan genåbnes, siger administrerende direktør Maarten Stals.

Shells miljørådgivere vurderer, at når barrieren er etableret, så vil de kulbrinter, som måtte være tilbage i selve strandområdet, være nedbrudt på tre til syv år.

Region Syddanmark, Fredericia Kommune og Shell har aftalt at mødes igen til august for at følge projektet tæt.

FAKTA:

Det er mere end 30 år siden, at der skete et større spild fra Shells tanke på havneterminalen i Fredericia, og det er olie her fra, der blev fundet på Østerstrand. Shell har iværksat en række tiltag for at opsamle olien og forhindre den i at brede sig.

Modsat opløst olie, som er blevet opløst i grundvandet, så er fri fase olie den rene uopløste olie.

Østerstrand er blevet forurenet af olie, som ligger i en dybde af 1,20 meter under sandet.

Region Syddanmarks undersøgelser viser, at der ikke findes så store mængder olie i fri fase under havneterminalen, som tidligere anslået, ligesom det vurderes, at olien ikke umiddelbart udgør nogen fare for forurening af Lillebælt på grund af den store vandgennemstrømning.

Yderligere oplysninger:

Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark.
Christian Bro (S), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune, tlf.: 20 85 01 92
Torben Øllegaard Sørensen, pressechef i A/S Dansk Shell, tlf.: 40 77 92 57

Kontaktoplysning

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V