Skip til primært indhold

Nye aftaler sikrer sammenhæng i sundhedsvæsenet for sårbare syddanskere

PLO Syddanmark, de syddanske kommuner og Region Syddanmark har indgået fire aftaler, der giver praktiserende læger bedre muligheder for at tage hånd om de mest sårbare patienter i patientens eget hjem og sikrer bedre sammenhæng i samarbejdet mellem kommune, sygehus og praktiserende læge.

Regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt fire aftaler, som Praksisplanudvalget i Region Syddanmark, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark har indgået.

Fælles for aftalerne er, at de praktiserende læger får bedre mulighed for at tage hånd om særligt udsatte eller sårbare borgere i eget hjem og understøtter, at lægerne i højere grad koordinerer indsatsen på tværs, for eksempel i forbindelse med udskrivelse eller for at forebygge akutte indlæggelser eller uhensigtsmæssige genindlæggelser af ældre patienter.

Bo Libergren, som er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, siger:

- Region Syddanmark har i mange år haft et rigtigt godt samarbejde med de praktiserende læger i Syddanmark og de syddanske kommuner. Aftalerne understreger, at vi i fællesskab fortsat arbejder på at finde nye måder at skabe mere sammenhæng og nærhed for patienter. Det har vi gjort før, det gør vi i dag, og det vil vi også gøre fremover.

Formanden for PLO Syddanmark Jørgen Skadborg siger:

- Nærværende aftaler bygger videre på det gode samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og Region Syddanmark, og anerkender den værdi det har for de mest sårbare patienter, når lægen gør noget ekstra ud af hjemmebesøg og koordination med kommunens plejepersonale. Vi er glade for at praktisere i en region, hvor det er muligt at udbygge samarbejdet på denne måde.

Fokus på patienter med størst behov

Aftalerne understøtter også, at den praktiserende læge behandler og plejer patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid i patientens eget hjem.

Derudover giver aftalerne også mulighed for en socialmedicinsk indsats, hvor den praktiserende læge kan vurdere de hjemlige forhold hos patienten for at få en bedre forståelse af eksempelvis fysiske eller psykiske lidelser.

- Aftalerne er en støtte til, at man i almen praksis kan have fokus på patienter med størst behov. Det er helt konkret patienten i centrum, som får hjælp af en læge, der koordinerer med sygehus og kommunens fagfolk. Det er nogle rigtig gode aftaler, som vi er meget glade for, siger Bo Libergren.

Aftalerne trådte i kraft 1. marts, og omfatter alle praktiserende læger i Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Bo Libergren (V), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark.

Formand for PLO i Region Syddanmark, Jørgen Skadborg, mobil: 2061 8833

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V