Skip til primært indhold

Flere unge søger de videregående scienceuddannelser

De unge vælger i stigende grad at studere inden for tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige områder. Men der er stadig potentiale for at øge interessen for videnskab – særlig blandt de unge kvinder.

Flere syddanske unge søger en videregående scienceuddannelse. Siden 2006 er antallet af optagne på de videregående scienceuddannelser steget med 95 pct. på de syddanske uddannelsesinstitutioner. For de øvrige videregående uddannelser er optaget steget med 67 pct. i samme periode. De videregående scienceuddannelser har således øget deres andel af det samlede optag, og i 2017 udgjorde scienceddannelser 41 pct. af de optagne på de videregående uddannelser i Syddanmark. Det er en stigning fra 37 pct. i 2006.

Det er især mænd, der har valgt scienceuddannelser. I 2017 var det således 48 pct. af mændene og 34 pct. af kvinderne, der valgte en scienceuddannelse, hvilket er uændret i forhold til 2006, hvor 41 pct. af mændene valgte en videregående scienceuddannelse.

Godt en fjerdedel vælger STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics), mens 15 pct. vælger sundhedsuddannelser.

Formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark, Tage Petersen (V), siger:

- Det er positivt, at både antallet og andelen, der vælger en videregående scienceuddannelse, er steget. Det er et vigtigt område i forhold til vores uddannelsesindsats, for vi har længe vidst, at der i fremtiden ville blive brug for flere scienceuddannede. Når det er sagt, skal vi dog ikke hvile på laurbærrene, for der er stadig behov for flere unge med interesse for og uddannelse relateret til naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab, siger han.

Blandt andet derfor afholder Region Syddanmarks udvalg for uddannelse og arbejdskraft og Astra – det nationale naturfagscenter sammen Regionalt STEM-seminar i Syddanmark, der er et aktivt, regionalt politikermøde. Arrangementet afholdes onsdag den 20. marts 2019 kl. 12.00 - 16.00 på Universe i Nordborg.

Mødets formål er at styrke politikeres baggrund for at vurdere, hvad der virker og hvad kommuner og region egentlig kan gøre for at løfte science og særlig STEM-området.

Seminaret gennemføres i tilknytning til semifinalen i Unge Forskere hos Universe, hvor elever fra syddanske grundskoler og ungdomsuddannelser konkurrerer om at kvalificere sig til Science EXPO.

Målgruppen for seminaret er kommunale og regionale politikere, skolechefer, naturfagskoordinatorer m.fl.

Fakta: Udviklingen inden for videregående science-uddannelser

De vedhæftede tal vedr. de videregående uddannelser inden for science indgår i Uddannelsesbarometer 2018.

Uddannelsesbarometeret er Region Syddanmarks statistik på uddannelsesområdet og udkommer en gang årligt. Uddannelsesbarometer hjælper alle interessenter på uddannelsesområdet i Syddanmark til at følge udviklingen på uddannelsesområdet og regionens uddannelsespolitiske målsætninger og indsatser.

Uddannelsesbarometeret belyser aktuelle og fremtidige udfordringer på uddannelsesområdet og dækker uddannelsespolitiske temaer, der er afspejlet i regionens handlingsplan for uddannelse og kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelsesbarometeret belyser således:

  • Uddannelse af faglærte og faglærte på arbejdsmarkedet
  • STEM-kompetencer på ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet
  • Deltagelse i voksen- og efteruddannelse fra grundlæggende færdigheder til arbejdsmarkedsrettede kompetencer
  • De unges sprogkompetencer på de gymnasiale uddannelser
  • Start og gennemførelse af en ungdomsuddannelse
  • Tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked
  • Gennemførelse af videregående uddannelse

Læs Uddannelsesbarometer 2018 her.

Yderligere oplysninger:

Tage Petersen, formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Region Syddanmark.
Vedr. STEM-seminar: Udviklingskonsulent Jonas Svane Jakobsen, Region Syddanmark, tlf. 29 20 10 50
Vedr. Uddannelsesbarometer: Chefanalytiker Bo Hanfgarn Eriksen, Region Syddanmark, tlf. 21 8097 32

Kontaktoplysninger til det øvrige regionsråd

APPFWU02V