Skip til primært indhold

Regionen har fokus på rekruttering af læger

Selvom regionen godt kan få læger til at slå sig ned i regionen, er der områder, hvor der er udfordringer med at rekruttere.

Region Syddanmark har netop afsluttet en udbudsrunde, hvor regionen havde sat i alt 12 ydernumre til almen praksis til salg i byer, hvor der er behov for at styrke lægedækningen.

En gennemgang af buddene viser et blandet billede. I alt er der kommet 16 bud på 12 ydernumre. Men 13 af buddene er på 4 udbudte ydernumre i Odense, i 3 byer er der kommet 1 bud, og i 2 byer og Odense-bydelen Vollsmose er der ingen bud kommet.

Formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), siger:

- Vi arbejder hårdt på at tiltrække læger og sikre en god lægedækning til alle borgere. At der kommer mange bud i Odense overrasker mig ikke, siger formanden og tilføjer:

- Men 13 bud i Odense generelt og 0 i bydelen Vollsmose viser meget klart, at lægedækning ikke kun er et spørgsmål om pris på en praksis, men i høj grad et spørgsmål om, at de nyuddannede læger efterspørger gode kolleger og attraktive rammer, både fagligt og fysisk.

Regering og folketing må hjælpe til

Bo Libergren efterspørger derfor flere redskaber til at skabe attraktive praksis:

- En ret stor del af de ældre læger sidder i solo-praksis i små lokaler med begrænset mulighed for personale og uddannelseslæger. Når vi ved, at kompagniskabspraksis med gode kolleger og fysiske rammer er, hvad der skal til for at tiltrække læger, har vi behov for at regering og folketing åbner op for, at vi som region kan hjælpe med at etablere den type lægepraksis, som vi ved er attraktive. Også selvom det fordrer muligheden for i et vist omfang at støtte selvstændigt erhvervsdrivende.

Ingen bud i Vollsmose og flere byer

Ud over de 4 ydernumre i Odense, har regionen udbudt i alt 8 ydernumre til andre syddanske kommuner. Nogle steder, er der læger, der har budt på ydernumrene, andre steder har der ikke været nogen interesse.

Status er:

  • Odense: 4 ydernumre til salg, 13 bud
  • Esbjerg: 1 ydernummer til salg, 1 bud
  • Holsted: 1 ydernummer til salg, 1 bud
  • Vejen: 1 ydernummer til salg, 1 bud
  • Kolding: 2 ydernumre til salg, 0 bud
  • Vollsmose: 2 ydernumre til salg, 0 bud
  • Nyborg: 1 ydernummer til salg, 0 bud

Bo Libergren siger:

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er ærgerligt, at der er nogle områder, hvor vi ikke har fået bud på de ledige ydernumre. Men jeg bemærker, at vi i Kolding inden for de senere år har udmøntet nogle nye ydernumre. Og vi har mange gode initiativer i gang rundt omkring, der på hver sin måde understøtter arbejdet med at tiltrække læger, så jeg er fortrøstningsfuld. I den sammenhæng er det da også værd at huske på, at vi faktisk er den region, der har den bedste lægedækning samlet set.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen skal behandle de indkomne bud på udvalgsmødet 11. juni 2019, hvorefter de læger, der har budt på ydernumrene, vil få besked om afgørelsen.

Fakta:

Hvis en læge ønsker at praktisere i et givent område, skal vedkommende have et ydernummer.

Et ydernummer giver lægen mulighed for at sende regninger til regionen for de ydelser, patienten får, og det er regionen, der i samarbejde med Praksisplanudvalget fastsætter, hvor mange ydernumre, der skal være i hver kommune.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU01V