Skip til primært indhold

Region Syddanmark har udbetalt for store beløb i befordringsgodtgørelse

En fejl i et it-system har ført til at en række syddanske borgere i dag har fået udbetalt forkerte beløb i befordringsgodtgørelse. Regionen er gået i gang med at kontakte de borgere, der har fået udbetalt forkerte beløb.

En fejl i et midlertidigt it-system, der håndterer befordringsgodtgørelser, har betydet, at 221 borgere i dag har fået udbetalt for store beløb. Enkelte har fået udbetalt op mod ½ mio. kr., hvor det korrekte beløb var på omkring 500 kr.

Sagen vedrører borgere, der har fået udbetalt befordringsgodtgørelser i forbindelse med transport til sygehusbehandlinger.

Regionen ringer og skriver til berørte borgere

Region Syddanmark er i gang med at rette op på fejlen og ringer og sender i de kommende dage brev via e-boks (og alm. post til dem, der er fritaget) til alle berørte borgere.

Borgerne opfordres til at tilbagebetale det udbetalte beløb. Rent praktisk kan tilbagebetalingen bedst ske ved, at borgeren laver en bankoverførsel til regionens bankkonto. Hvordan man præcis gør fremgår af brevet. De berørte borgere er forpligtet til at betale pengene tilbage til regionen

Region Syddanmark overfører så hurtigt som muligt det korrekte beløb.

Region Syddanmarks regnskabschef, Johan Meyer, beklager de gener fejludbetalingerne giver de borgere, der har fået udbetalt forkerte beløb.
- Jeg vil gerne beklage de gener, det giver de borgere, der har fået udbetalt forkerte beløb. Det er selvfølgelig en fejl, som ikke må ske. Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen. Vi er gået i gang med at ringe og skrive til de berørte borgere for at bede dem om at betale de udbetalte godtgørelser tilbage. Så hurtigt som muligt sender vi dem det korrekte beløb.

Regionen har fundet og rettet fejlen i det midlertidige it-system. Regionen begynder at sende befordringsgodtgørelser ud fra i morgen igen med korrekte godtgørelser.

Region Syddanmark skifter økonomisystem

Region Syddanmark er i disse uger ved at skifte økonomi-system. I den forbindelse betaler regionen ikke regninger i en periode fra 1. maj til 23. maj 2019, hvor det nye økonomisystem SydAX tages i brug.

De eneste udbetalinger, regionen foretager i denne periode er befordringsgodtgørelse til de syddanskere, der er berettiget til tilskud til transport til sygehusbehandlinger. Fejlen er opstået i det midlertidige it-system, der håndterer disse udbetalinger.

Borgere der har fået udbetalt forkerte beløb i befordringsgodtgørelse er velkommen til at ringe til Region Syddanmark på hotline 76 63 17 17, hverdage kl. 9-14.

Yderligere oplysninger

Regnskabschef Johan Meyer, Region Syddanmark, mobil 29 20 16 44

APPFWU02V