Skip til primært indhold

4 mio. kr. til udvikling af nye teknologiske muligheder i den kollektive trafik

FynBus og Sydtrafik får nu mulighed for at få del i en pulje på i alt 4 mio. kr., som skal anvendes på projekter, der kan udvikle og anvende nye teknologiske muligheder for at optimere den kollektive trafik.

I Region Syddanmarks budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en såkaldt mobilitetspulje. Midlerne skal finansiere projekter, der kan bidrage til, at nye teknologiske løsninger inden for kollektiv trafik kan udvikles og anvendes med henblik på at optimere den kollektive trafikbetjening i Syddanmark.

Puljen kan nu søges af FynBus og Sydtrafik, og det er det langsigtede håb, at midlerne kan bidrage til at påvirke passagertilslutningen i den kollektive transport i Syddanmark, som i dag er lavere end hidtil, og som over de kommende år forventes at falde yderligere.

Formanden for Udvalget for regional udvikling, Søren Rasmussen (DF), siger:

- I Syddanmark har vi den udfordring, at der er stor geografisk afstand mellem byerne, og det betyder, at mange syddanskere vælger at tage bilen i stedet for den kollektive trafik. Dette fører til yderligere udfordringer, da det gør det sværere at gøre den kollektive trafik mellem byerne rentabel. Derfor bliver vi nødt til at tænke i nye baner, og her kan nye teknologiske løsninger være med til at løse nogle af disse udfordringer.

96 pct. kører i bil ugentligt

Region Syddanmarks borgerpanelsundersøgelse fra december 2018 viser, at 96 pct. af syddanskere over 18 år kører i bil mindst en gang om ugen, og at kun hver femte finder det praktisk muligt at udskifte blot en del af deres biltransport med kollektiv transport. Samtidig viser en rundspørge foretaget af Fynbus på tre ungdomsuddannelsesinstitutioner, at op mod en fjerdedel af de studerende i dag tager bilen til og fra deres uddannelse.

Den teknologiske udvikling inden for nye mobilitetsløsninger har dog givet den kollektive transport nogle kort på hånden, den ikke havde før, forklarer Søren Rasmussen:

- Med udbredelsen af Rejsekortet har trafikselskaberne nu et langt bedre overblik over syddanskernes rejsemønstre. Det kan bidrage til en mere hensigtsmæssig planlægning af ruter. Samtidig har trafikselskabernes arbejde med eksempelvis flextrafik over de seneste år øget kvalitet og fleksibilitet i den kollektive transport, hvilket i særlig grad har medvirket til at øge mobiliteten i de tyndt befolkede områder. Det er tiltag som disse, vi skal udvikle flere af, og som giver mig tro på, at vi også i fremtidens Syddanmark kan tilbyde god kollektiv transport i hele regionen.

Med mobilitetspuljen afsætter regionsrådet nu 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, som skal understøtte trafikselskabernes fortsatte arbejde med at udvikle og optimere den kollektive transport i Syddanmark. Til større og/eller længerevarende projekter vil det være muligt at søge hele puljen i 2019.

De første projekter forventes igangsat i efteråret 2019.


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplýsninger

APPFWU01V