Skip til primært indhold

Træningsforløb til forældre til børn med ADHD

Forældre til børn med ADHD kan snart deltage i et skræddersyet træningsprogram, hvor de får nogle teknikker til at få en lettere hverdag. Psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet at tilbyde forældrene et træningsforløb, som der er gode erfaringer med i Region Midtjylland.

Står det til psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, skal forældre til 3-11-årige børn med moderat til svær ADHD snart have mulighed for at deltage i et individuelt træningsforløb.

Forløbet strækker sig over otte uger, hvor de får en række værktøjer til, hvordan de bedst kan støtte og hjælpe lige præcis deres barn i hverdagen.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede regionsrådet, at der skal afsættes 2,2 millioner kroner om året til et træningstilbud til forældre til børn med ADHD.

En del af budgetforliget

Nu anbefaler Psykiatri- og socialudvalget regionsrådet, at forældrene skal tilbydes en uddannelse ved navn The New Forest Parenting Programme (NFPP), som der er gode erfaringer med i Region Midtjylland.

Formanden for regionens psykiatri- og socialudvalg Thies Mathiasen (DF) siger: 

- Det er svært at have ADHD, og det er også svært at være forældre til et barn, som ofte kommer i konflikt med omgivelserne, fordi deres sygdom gør, at de er hyperaktive, uopmærksomme og impulsive.  Derfor er jeg virkelig godt tilfreds med, at regionsrådet har prioriteret, at disse familier skal have endnu mere hjælp, så de kan få en bedre hverdag med højere trivsel og færre konflikter.

Et af mange tilbud

Børn og unge med ADHD udgør med op mod 500 nydiagnosticerede patienter årligt en stor gruppe i børne- og ungdomspsykiatrien. Psykiatrien har i forvejen en række tilbud til familier, der er påvirket af ADHD, men i modsætning til de eksisterende tilbud er NFPP individuelt tilrettelagt, så den passer til den enkelte families behov. 

De 2,2 millioner kroner skal gå til uddannelse og ansættelse af to medarbejdere på hver af de to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Det drejer sig om afdelingen i Odense og Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland, der har underafdelinger i Vejle, Aabenraa og Esbjerg. 

Det forventes, at de første træningsforløb kan starte efter sommerferien. Træningstilbuddet skal dog først behandles og godkendes af regionsrådet.

FAKTA

The New Forest Parenting Programme er et evidensbaseret forældretræningsprogram, som er udviklet til forældre til børn i alderen 3-11 år, som har moderat til svær ADHD.

Programmet tilbyder forældre en forståelse af ADHD baseret på den seneste forskning, og en forståelse af, hvordan ADHD påvirker barnets udvikling og adfærd.

Ideen bag programmet er at hjælpe forældre til at blive deres barns træner og udvikle barnets færdigheder samt forbedre barnets aktivitet, impulskontrol og opmærksomhed.

Forældrene mødes med deres personlige NFPP-behandler til otte sessioner, hvor de lærer nye strategier og redskaber til at:

  • styrke forholdet mellem barnet med ADHD og forældrene ved at give forældre værktøjer til positiv kommunikation
  • styrke forældre til at støtte barnet ved skolearbejde og skabe godt samarbejde med skole, stille realistiske krav/mål og anerkende små fremskridt 
  • styrke hjemmet som et tillidsfuldt rum for barnet, hvor han/hun kan opnå hjælp og støtte fra sine forældre, også når der er sket noget svært eller alvorligt
  • tilbyde forældre strategier til at tage vare på sig selv og vide, hvor der kan hentes hjælp gennem en periode, der kan byde på mange udfordringer

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V