Skip til primært indhold

Regionen indgår endelig kontrakt om bygning af klyngerne på Nyt OUH

Regionsrådet besluttede i dag at indgå en endelig kontrakt med JV CMB/Itinera om bygningen af de fire klynger på det nye universitetshospital i Odense. Det betyder, at tid, kvalitet og pris er låst fast på 80 procent af byggeriet på Nyt OUH.

Region Syddanmark indgik i september sidste år en endelig kontrakt med JV CMB/Itinera om at bygge vidensakse og behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH, der udgør første del af det store milliard-byggeri. Denne del af byggeriet går i gang her til sommer.

Med regionsrådets beslutning i dag om at indgå en endelig kontrakt med den samme totalentreprenør om bygningen af anden del af det nye universitetshospital i Odense er der nu kontrakt på 80 procent af byggeriet af Nyt OUH.

De resterende 20 procent omfatter sygehusets såkaldte serviceby med mere.

Enhedslistens to medlemmer undlod at stemme.

Totalentrepriserne på de fire klynger, som udgør cirka 30 procent af byggeriet, beløber sig til i alt 1,5 mia. kr.

Optimering uden at skære i funktioner

Siden september sidste år, hvor regionsrådet pegede på den italienske totalentreprenør til at bygge klyngerne, har JV CMB/Itinera i samarbejde med regionen gennemført en såkaldt projektoptimering. Det materiale, der nu er afleveret, har overbevist regionen om, at totalentreprenøren gennem forskellige optimeringer af projektet kan bygge de fire klynger inden for den aftalte anlægsøkonomi og tidsplan og uden at skære kvadratmetre eller funktioner ud af projekterne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Denne endelige kontrakt med totalentreprenøren giver os endnu mere fast grund under fødderne i forhold til det milliard-byggeri, der nu går i gang. Som det ser ud nu får vi det sygehus, vi ønskede os, da vi sendte byggeriet i udbud. Vi undgår at skulle skære i areal eller funktioner. Vi undgår at gå på kompromis med kvaliteten, og vi får det til den pris og den tid, der er aftalt. Der kan fortsat komme bump på vejen, inden vi står med et nyt sygehus, men lige nu tegner billedet sig rigtigt fornuftigt.

Ekstra optimeringer på tværs af hele sygehuset

Projektoptimeringen af klyngerne har bestået i at genbruge de optimeringer, som er indarbejdet i vidensakse og behandlings- og sengeafsnit. Det handler først og fremmest om, at der er valgt en mere effektiv byggemetode for Nyt OUH-bygningerne og om at præfabrikere flere dele af det nye sygehus. 

Disse optimeringer har dog vist sig ikke at være tilstrækkelige for at bringe budgettet for klyngerne i balance. Derfor har totalentreprenøren foreslået en række ekstra optimeringer på tværs af alle seks delprojekter. Det drejer sig blandt andet om, at færdiggørelsen af gårdrummene på det nye sygehus udgår af totalentreprenørens projekt, og at de tekniske paneler på sengestuerne med strøm, ilt og sug kun indrettes til én patient i stedet for til to.

Formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), siger:

- Det tætte samarbejde med totalentreprenøren om optimeringerne er medvirkende til, at vi nu står i en rigtig god udgangsposition i forhold til at skabe et sygehus, der vil kunne måle sig med de bedste i Danmark og Europa. I denne sidste runde optimeringer har vi kunnet se på tværs af alt det sygehusbyggeri, som JV CMB/Itinera kommer til at stå for. Derfor får vi så at sige fuld valuta for disse optimeringer, så vi fortsat undgår at skære i areal og funktioner. Det er meget glædeligt.

Fakta

Vidensaksen bliver rygraden i Nyt OUH og danner koblingen mellem klynger, behandlings- og sengeafsnit og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Behandlings- og sengeafsnittet på Nyt OUH kommer til at udgøre bygningsanlæggets øst-vestgående midterakse på hver sin side af Vidensaksen og skal blandt andet indeholde operationsstuer og billeddiagnostik. På de øverste etager kommer de fleste af sygehusets enestuer til at ligge.

De fire klynger kommer blandt andet til at indeholde sygehusets fælles akutmodtagelse, børn- og unge-psykiatri, mor/barn-afsnit, højisolation, ambulatorier, nuklearmedicin og apotek. (se kort over udbudsområder)

Se kort over de tre udbudsområder på Nyt OUH

Tegning af det nye OUH, Region Syddanmark

Tegning af det nye OUH

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Formand for anlægs- og innovationsudvalget Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmark.

Direktør Torben Hedegaard Jensen, Odense Universitetshospital, mobil 21 25 01 95

JV CMB/Itinera - International Business Development Manager CMB Barbara Maccioni og Project Manager CMB - OHPT I/S Aroldo Tegon (træffes via Christian Lemvigh, mobil 53 72 72 83)

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Kontaktoplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V