Skip til primært indhold

Forlig afslutter ambulancesag endeligt

Region Syddanmark har tiltrådt et samlet forlig med Falck, Bios Holland, Rabobank og Konkursboet, som afslutter alle økonomiske og retlige mellemværender mellem parterne i ambulancesagen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er tilfreds med aftalen:

- Det er nu snart tre år siden, at der blev indgivet konkursbegæring mod Bios DK, og allerede inden var der varslet retstvister i forbindelse med ambulanceudbuddet. Derfor er det meget glædeligt, at der nu er indgået et samlet forlig, som både sikrer Region Syddanmark en tilfredsstillende økonomisk kompensation og som afslutter alle aktuelle og potentielle mellemværender mellem parterne endeligt. Det sikrer, at Region Syddanmark ikke skal bruge yderligere tid og ressourcer på denne sag.

Aftalen indebærer for Region Syddanmark, at en stor del af regionens økonomiske krav dækkes via en økonomisk kompensation fra Falck. Region Syddanmark har overfor Falck opgjort sine krav til ca. 120 mio. kr., herunder lønkravene relateret til de medarbejdere, der blev virksomhedsoverdraget til regionen.

Med den samlede økonomiske kompensation dækkes en pæn andel af lønkravene samt alle de øvrige udgifter, som regionen har haft i tilknytning til ambulancesagen og konkursen. Samlet kompenseres Region Syddanmark for knap trefjerdedele af sine udgifter.

Endvidere indebærer aftalen, at parterne frigør hinanden for yderligere sagsomkostninger og den procesrisiko, som alternativt ville være konsekvensen af at løse tvisterne i retssystemet.

Aftalen er betinget af fortrolighed, hvorfor aftalens detaljer ikke kan oplyses yderligere.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V