Skip til primært indhold

24.000 elever skal stifte bekendtskab med erhvervsuddannelser

Et nyt initiativ fra uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet skal gøre 24.000 syddanske grundskoleelever opmærksomme på erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Initiativet ”I got Skills 2021” leder op til DM i Skills 2021 i Fredericia og modtager en bevilling fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 3 mio. kr.

Når DM i Skills løber af stablen i Fredericia i januar 2021, vil 24.000 syddanske elever fra 7. til 9. klasse have stiftet bekendtskab med erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

Det skal initiativet I got Skills 2021 sørge for. Bag initiativet står både uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner i Trekantområdet. Via bl.a. undervisningsmateriale, undervisningsforløb og besøg af rollemodeller fra erhvervsuddannelserne vil grundskoleeleverne få et bedre beslutningsgrundlag, inden de skal træffe den endelig beslutning om valg af ungdomsuddannelse.

På mødet 24. juni besluttede regionsrådet at bevilge 3 mio. kr. til initiativet fra regionens uddannelsespulje, og det glæder formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V):

- Der er mangel på faglært arbejdskraft, og rigtig meget tyder på, at det også vil være tilfældet i fremtiden. Samtidig ved vi, at mange vælger uddannelse ud fra deres interesser. Derfor giver det rigtig god mening at forsøge at fange de unges interesse allerede i grundskolen, så de kan få øjnene op for, at der er andre uddannelsesmuligheder end eksempelvis gymnasiet.

Den seneste analyse fra Region Syddanmark på området viser, at 63 pct. af de små og mellemstore syddanske virksomheder har søgt faglært arbejdskraft inden for det seneste halve år, og af disse oplever 60 pct. problemer med at finde faglærte medarbejdere.

24.000 elever deltager

I got Skills 2021 sigter efter, at 70 pct. af alle 7. - 8. klasser i Region Syddanmark deltager i en eller flere af projektets aktiviteter, mens minimum 25 pct. af 9. klasserne er i berøring med en eller flere aktiviteter i projektet. Det svarer samlet set til, at ca. 24.000 elever kommer i berøring med projektets aktiviteter. Derudover vil det udviklede undervisningsmateriale blive anvendt i 500 klasser på grundskoler rundt om i regionen.

Partnerne bag I got Skills 2021 forventer samtidig, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i Fredericia Kommune vil kunne registrere en stigning på 2 pct. i søgningen til erhvervsuddannelserne i 2021 og 2022 i forhold til søgningen i 2019.

Region Syddanmark vil indgå i et tæt samarbejde med projektet om at skabe mest mulig synlighed omkring afholdelsen af DM i Skills i 2021.

FAKTA

Disse institutioner arbejder sammen om I got Skills 2021:

  • IBC Fredericia
  • SOSU Fredericia
  • Fredericia Kommune
  • Trekantområdet Danmark
  • EUC Lillebælt
  • Diverse erhvervsuddannelser i regionen

Disse initiativer fik bevilget midler fra uddannelsespuljen:

  • Faglig læsning for alle (1.045.008,00 kr.)
  • Sydfyns ungdomsuddannelser (1.057.044,00 kr.)
  • I got Skills 2021 (2.999.999,55 kr.)

Du kan læse mere om de forskellige initiativer her.

Yderligere oplysninger

APPFWU02V