Skip til primært indhold

Nødbehandlerbil i Nordborg skal fortsat køres af Danfoss

Region Syddanmark har besluttet, at Danfoss A/S også i fremtiden skal drive nødbehandlerbilen i Nordborg. Virksomheden har i flere år varetaget driften og har nu genvundet et udbud på opgaven.

Det bliver en virksomhed med lokalkendskab, der de kommende år skal drive nødbehandlerbilen i Nordborg. Danfoss A/S har vundet udbuddet, og dermed fortsætter virksomheden med at drive nødbehandlerbilen på Nordals.

Kontrakten med Danfoss løber i 4 år fra og med den 1. september 2019 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Danfoss leverede det bedste bud vurderet på kvalitet og økonomi

Udvalgsformand i Præhospitaludvalget, Mads Skau (V), fortæller, at der har været to virksomheder, der har budt på opgaven, men at Danfoss A/S trak det længste strå baseret på kvalitet og økonomi.

- Danfoss har i mange år løst opgaven med at køre nødbehandlerbilen på Nordals meget tilfredsstillende, og vi er derfor helt trygge med igen at give dem opgaven. De har vist sig som den stærkeste i en konkurrencesituation, og derfor forsætter vi med glæde det gode samarbejde.

Region Syddanmarks samarbejde om nødbehandlerbilen har eksisteret siden 2011, hvor Danfoss havde en aftale med Sønderborg Kommune, som regionen overtog.

Fortsætter et godt samarbejde for at skabe tryghed på Nordals

Nødbehandlerbilen supplerer regionens ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopteren, og på Nordals er den ofte hurtigt fremme og kan starte på behandlingen, indtil regionens eget beredskab når frem.

Og det er ikke kun i Region Syddanmark, man er tilfreds for den nye aftale. Senior Vice President Torben Christensen fra Danfoss glæder sig over den nye aftale:

- Vi er glade for at fortsætte den vigtige opgave med at drive nødbehandlerbilen på Nordals. Det er en opgave vi er stolte over at udføre, og som er med til at skabe tryghed for borgerne og ansatte på Nordals” siger Torben Christensen.

Nordborg Nødbehandlerbil er en døgnbemandet nødbehandlerbil med en akutbehandler og akutbehandlerassistent. Nødbehandlerbilen rykker ud 6-700 gange hvert år.

Yderligere information:

Udvalgsformand Mads Skau (V), Præhospitaludvalget, Region Syddanmark.

Beredskabschef Bjarne Klokholm, Danfoss A/S, telefon 23 37 44 05

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Kontaktoplysning

APPFWU02V