Skip til primært indhold

Byggeri af Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH kan gå i gang

Det nye universitetshospital i Odense får et Ronald McDonald Hus, som kommer til at ligge tæt ved børneafdelingen. Her kan familier til alvorligt syge børn bo, mens deres børn er indlagt på sygehuset. Det syddanske regionsråd har godkendt husets udvendige arkitektur og samtidig sagt ja til at betale for klargøring af byggegrunden. Byggeriet kan nu gå i gang.

Hvis man har et alvorligt sygt barn, som er indlagt i en længere periode, kan det være svært at få et familieliv til at hænge sammen - især hvis man bor langt fra sygehuset. Derfor valgte det syddanske regionsråd tilbage i 2011 at takke ja til et tilbud fra Ronald McDonald BørneFond om at bygge et Ronald McDonald Hus tæt ved det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH).

Huset kommer til at rumme tolv familieværelser samt fælles faciliteter, som familier med alvorligt syge børn kan benytte. Det bliver det andet af sin slags i Danmark – det første åbnede i 2002 ved Rigshospitalet.

På regionsrådsmødet 24. juni godkendte regionsrådet, på nær to medlemmer fra Enhedslisten, at der benyttes regionale midler til at gøre byggegrunden klar til familiehuset. Samtidig blev fondens forslag til husets udvendige arkitektur godkendt.

Et positivt tilbud til familier i en svær situation

Ronald McDonald Huset, som primært bliver bemandet med frivillige, bliver et tilbud til de familier, som har børn, der er indlagt i længere tid. Som far eller mor har man altid mulighed for at overnatte sammen med sit barn på det kommende universitetshospital, idet alle patientstuer som standard er indrettet til, at en pårørende kan overnatte.

Ved længere indlæggelser, hvor flere fra familien gerne vil være tæt på det indlagte barn, er dette dog ikke en holdbar løsning, og her er det nye familiehus en oplagt mulighed.

Det bliver sygehusets personale, som oplyser familier med langtidsindlagte børn i alderen nul til og med 17 år om, at de har mulighed for at bo i Ronald McDonald Huset. I nogle tilfælde kan sygehuset give lov til, at også barnet bor i huset sammen med familien.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig til, at familiehuset bliver en realitet:

- Vi ved, hvor vigtige de pårørende er i behandlingen af en patient. Vi vil meget gerne have, at de er tæt på og en del af processen, ikke mindst når det gælder børn og unge. Derfor er vi utroligt glade for vores samarbejde med Ronald McDonald BørneFond, som gør det muligt at stille en bolig til rådighed for nogle af de familier, som har et barn indlagt i længere tid. Det kan betyde alverden for en familie, at både forældre og søskende kan bo sammen tæt på det barn, som er indlagt. Og samtidig kan samværet med andre familier i samme situation være med til at hjælpe familierne igennem en svær tid.

Familier får udsigt til grønt område med søer

Ronald McDonald Huset kommer til at ligge i det nordvestlige hjørne af sygehusgrunden tæt ved sygehusets børneafdeling. Bygningerne bliver lave og er designet, så de falder ind i landskabet. Samtidig bliver alle familierum placeret med udsigt til to regnvandssøer.

Formand for Anlægs- og innovationsudvalget, Karsen Uno Petersen (S), siger:

- Det er glædeligt, at det er lykkedes at placere familiehuset tæt ved børneafdelingen og samtidig i et grønt område med udsigt til både søer og natur. Det giver familierne mulighed for fred, ro og afslapning i en svær situation. Samtidig er jeg rigtig tilfreds med, at husets arkitektur lægger sig op af Nyt OUH´s stil både hvad angår udformning og valg af materialer. Vi ser frem til, at huset står klart.

Så snart regionen har byggemodnet den 4.000 kvadratmeter store grund, som huset skal ligge på, kan byggeriet gå i gang. Ronald McDonald BørneFonds formand Flemming Meyendorff glæder sig til at komme i gang med byggeriet:

- Fra Ronald McDonald BørneFond skal der lyde en stor tak til regionen for at tænke os ind i det nye OUH. Vi kan næsten ikke vente på at komme i gang. Vi er sikre på, at vi med det nye hus vil medvirke til at lette den svære dagligdag for familier med alvorligt syge børn.

Planen er, at huset står klart samtidig med Nyt OUH i slutningen af 2022.

Fakta om byggeriet

Ronald McDonald Husets bruttoareal bliver 1.427 kvadratmeter og de enkelte værelser bliver 20-30 kvadratmeter med eget bad og entre. Der vil også være værelser egnet for handicappede.

Huset kommer til at rumme et stort fælleskøkken, fælles spisestue og vaskerum. Derudover bliver der etableret forskellige aktivitetsrum med plads til social samvær.

I Ronald McDonald Hus ved Rigshospitalet bor hver familie i gennemsnit 32 dage i familiehuset, og Ronald McDonald BørneFond vurderer, at det cirka bliver det samme i huset ved Nyt OUH.

Region Syddanmark stiller en byggemodnet grund til rådighed og får derfor en udgift på cirka tre millioner kroner.

Ronald McDonald BørneFond betaler de øvrige anlægsudgifter, ligesom fonden også betaler for driften af huset. Fonden kan dog opkræve et beløb af gæsterne til dækning af maksimalt 20 procent af driftsudgifterne. Beløbet vil sandsynligvis være på mellem 100-150 kroner pr. nat.

Se skitser af bygningen (LINK Arkitektur) (opdateret med arkitetfirmaets navn 2. jul 2019):

Skitse af huset set ovenfra Renald Mcdonald huset ved det nye OUH i Region Syddanmark

Skitse af huset set ovenfra

Indgangsparti af Ronald Mcdonald huset ved det nye OUH i Region Syddanmark

Indgangsparti

Ankomstrum for Ronald Mcdonald huset ved det nye OUH i Region Syddanmark

Ankomstrum

Yderligere information

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Formand for Anlægs- og Innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), Region Syddanmark.

Formand Flemming Meyendorff, Ronald McDonald BørneFond,
telefon 4050 1552

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Kontaktoplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V