Skip til primært indhold

Tolkecenter Syddanmark løfter kvaliteten

I morgen onsdag 9. januar bliver Tolkecenter Syddanmark officielt indviet på Kolding Sygehus. De første tolke tiltrådte 1. oktober i det nyetablerede tolkecenter, som skal løfte kvaliteten af tolkningen på regionens sygehuse og i psykiatrien.

I Tolkecenter Syddanmarks kaffestue på Kolding Sygehus bliver der talt arabisk, farsi, dari, pashto, tyrkisk, bosnisk, polsk, somalisk, urdu, kurdisk, hindi, fransk, bengalsk og nepalesisk. Og når tilkaldetolkene kommer forbi, tales der også russisk, mandarin, kantonesisk og engelsk.

9. januar indvies tolkecentret officielt, men tolkecentret er allerede kommet rigtig godt i gang, og afdelingerne på sygehusene er glade for tolkenes arbejde. For at få antallet af tolke til at passe til efterspørgslen, har det allerede været nødvendigt at ansætte flere arabiske tolke.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er godt tilfreds med, at regionens eget tolkecenter er kommet godt fra start:

- Det glæder mig selvfølgelig rigtig meget at høre, at vores sundhedspersonale er tilfredse med den hjælp tolkene giver, når der er brug for dem. Det bekræfter mig i, at det har været den rigtige beslutning til gavn for både patienterne og personalet, siger Stephanie Lose.

Løfte kvaliteten

Region Syddanmark er den første region, som har etableret sit eget tolkecenter. Det besluttede regionsrådet i 2017 efter stigende kritik og utryghed fra sundhedspersonalet på grund af dårlig kvalitet i tolkningerne fra de private tolkefirmaer.

Formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg Poul-Erik Svendsen (S) fortæller, at formålet med at have sit eget tolkekorps er at forbedre kvaliteten af tolkningen for at undgå fejlbehandlinger eller forsinket diagnostik på grund af sproglige misforståelser.

- Vi har haft en ambition om at løfte kvaliteten på tolkeområdet. Og jeg er sikker på at patienter, pårørende og personale med tolkecentret vil opleve et løft i kvaliteten, siger Poul-Erik Svendsen.

Obligatorisk tolkeuddannelse

Der findes ikke en national uddannelse til tolke. Derfor er Region Syddanmark gået sammen med SOSU-skolen i Vejle og Fredericia om at udvikle kurser rettet mod tolke i sundhedsvæsenet. De første kurser blev udbudt i efteråret 2018. Alle tolke skal tage tolkeuddannelsen, hvor de for eksempel lærer om basal anatomi, det danske sundhedsvæsen og kommunikation.

Officiel indvielse af Tolkecenter Syddanmark, onsdag 9. januar kl. 08.30-09.30. Pressen er velkommen til at deltage. Mød op ved receptionen på Kolding Sygehus kl. 08.25.

Fakta:

Tolkecenter Syddanmark har 25 fastansatte tolke, 4 administrative medarbejdere, otte fast tilknyttede tilkaldetolke og en leder, som organisatorisk hører til på Sygehus Lillebælt.
Tolkecentret regner med at fordoble antallet af ansatte inden udgangen af 2019.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger om arrangementet: Kommunikationskonsulent Tine Glindvad Polat, tgp@rsyd.dk, tlf. 26713345.

Kontaktoplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V