Skip til primært indhold

Region Syddanmark og Sønderborg Kommune vil arbejde tættere sammen om sundhed

Med sygehuset i Sønderborg som omdrejningspunkt vil Region Syddanmark og Sønderborg Kommune arbejde tættere sammen om at tage sig af mennesker med kronisk sygdom og andre patienter. En fælles politisk styregruppe, der skal sætte retning på samarbejdet, holdt første møde mandag.

Ældre medicinske patienter, borgere med kroniske sygdomme og sårbare borgere med psykiatriske eller psykiske problemstillinger. Det er de patientgrupper, der i første omgang vil være i fokus, når Region Syddanmark og Sønderborg Kommune indleder et tættere samarbejde omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Den fælles politiske styregruppe, der skal sætte retning på samarbejdet, holdt første møde mandag den 7. januar på sygehuset i Sønderborg.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi er ved at udbygge sygehuset i Sønderborg til specialsygehus, blandt andet med et nyt stort ambulatorietorv. Den type patienter, som sygehuset tager sig af – for eksempel mennesker med kronisk sygdom – er typisk patienter, som også har en berøringsflade til kommunen. Derfor er det helt oplagt, at vi styrker sundhedssamarbejdet med Sønderborg Kommune, så patienterne kommer til at opleve en mere smidig overgang mellem de opgaver, regionen hjælper med, og de opgaver, kommunen tager sig af. Det er det tættere samarbejde, som den politiske styregruppe nu sætter sig i spidsen for.

Bedre forløb for ældre medicinske patienter

Der er mange ældre medicinske patienter, som både har brug for hjælp hos regionen og kommunen. Derfor blev man på mødet enige om at anvende Den Syddanske Forbedringsmodel for at forbedre samarbejdet omkring denne gruppe patienter. Et godt samarbejde er afgørende for at skabe gode forløb for denne gruppe patienter – særligt i forhold til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Borgere med kroniske sygdomme modtager typisk også hjælp fra både regionen og kommunen. I forhold til denne patientgruppe er der enighed om at skabe bedre sammenhæng mellem sygehusets ambulante ydelser på ambulatorietorvet og kommunale forebyggelsestilbud.

Her begynder samarbejdet i forhold til rygestop eller reduktion i rygning hos KOL-patienter.

Udekørende teams skal forhindre indlæggelser

I forhold til sårbare borgere med psykiatriske problemstillinger var der enighed om at afprøve en model med udekørende teams til botilbud for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Borgmester Erik Lauritzen (S) siger:

- Som kommune har vi fået flere sygeplejefaglige sundhedsopgaver. Det betyder, vi i kommunen blandt andet skal være klar til at hjælpe borgerne, for eksempel efter en indlæggelse. Derfor er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med regionen, så vi skaber det bedst mulige forløb for borgerne – og især at overgangene mellem region og kommune bliver bedre.

På mødet var der også enighed om, at Region Syddanmark og Sønderborg Kommune hver bidrager med 250.000 kr. til finansiering af en fælles medarbejder, der skal facilitere samarbejdet og udvikling af de konkrete initiativer.

Næste møde i den politiske styregruppe bliver holdt i efteråret 2019. 

Sådan er den politiske styregruppe sammensat

Sønderborg Kommune

  • Erik Lauritzen, borgmester
  • Helge Larsen, formand for Sundhedsudvalget
  • Didde Lauritzen, medlem af Sundhedsudvalget
  • Heidi F. Jørgensen, medlem af Sundhedsudvalget
  • Kirsten Bachmann, medlem af Sundhedsudvalget

Region Syddanmark

  • Stephanie Lose, regionsrådsformand
  • Poul-Erik Svendsen, 1. næstformand
  • Bo Libergren, formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Annette Blynel, medlem af Udvalget for det nære sundhedsvæsen
  • Tage Petersen, medlem af Præhospitalsudvalget

Link til kommissorium

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.

Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg Kommune, mobil 27 90 02 06

 

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V