Skip til primært indhold

Nye syddanske løsninger skal udbredes mere effektivt

Regionsrådet har taget initiativ til at sikre, at en løsning, der udvikles på et af regionens sygehuse i højere grad også bliver taget i brug på de øvrige sygehuse. Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg fik i torsdags en status på arbejdet.

MR-scanning kan være en skræmmende oplevelse for børn. Scanneren larmer, og det er svært for et barn at ligge stille inde i scannerens rør. Derfor må mange børn bedøves før en scanning. For at gøre børn mere trygge ved MR-scanninger og undgå bedøvelser har man på Sygehus Lillebælt udviklet app’en ’Med Rumle i MR’, som med en legende tilgang lader børnene gennemspille en MR-scanning. App’en har sammen med en række andre initiativer reduceret antallet af bedøvelser markant og gjort børnene mere trygge ved scanningerne.

Det vil give god mening at udbrede denne løsning udviklet på Sygehus Lillebælt til de øvrige sygehuse i regionen. Løsningen fra Sygehus Lillebælt er et blandt mange eksempler på nye løsninger, medarbejderne på regionens sygehuse arbejder med at udvikle. Regionsrådet har nu taget initiativ til at accelerere udbredelsen af gode løsninger fra ét sygehus til de øvrige.

Ny innovationsgruppe skal accelerere udbredelse

For at sikre at nye innovationsløsninger bliver bredt endnu mere effektivt og hurtigt ud fra ét sygehus til de øvrige, har Region Syddanmark i efteråret nedsat en regional innovationsgruppe med repræsentanter fra blandt andet alle regionens fem sygehuse, socialområdet og Syddansk Sundhedsinnovation. Den regionale innovationsgruppe skal koordinere innovationsaktiviteter på tværs, sikre vidensdeling og sikre opsamling af ønsker til nye løsninger, som sygehusenes medarbejdere giver udtryk for.

Formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Det er jo fantastisk, at vores dygtige medarbejdere på sygehusene udvikler nye og bedre måder at gøre tingene på til gavn for vores patienter. Men jeg synes, vi skal blive bedre til, at en god idé, som er udviklet og taget i brug på ét sygehus, breder sig til de andre sygehuse. Det er vigtigt, at alle patienter på alle vores sygehuse får gavn af nye gode løsninger. Derfor hilser jeg det velkommen, at vi nu har fået dannet denne regionale innovationsgruppe. Jeg håber, at den kan være med til at accelerere vidensdelingen på tværs af sygehusene. Politisk vil vi holde øje med, at vi bliver bedre til denne vidensdeling.

Medarbejderne skal blive endnu dygtigere til at udvikle nye ideer

Som led i arbejdet med innovation skal Syddansk Sundhedsinnovation udarbejde et oplæg til, hvordan man kan styrke sygehusmedarbejdernes kompetencer, når det handler om at udvikle nye ideer til bedre patientbehandling.

På det digitale område er der i forbindelse med budgetforliget om budget 2019 etableret en implementerings- og innovationspulje på 10 mio. kr., der skal understøtte nye løsninger på tværs af regionen.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU02V