Skip til primært indhold

Ny strategi giver yderligere støtte til syddansk forskning

Regionsrådet har netop vedtaget en ny strategi for sundhedsforskning. Strategien er det seneste af en række tiltag, der styrker den syddanske forskning og dermed også behandlingen af patienterne i regionen.

Forskning er med til at skabe fremtidens sundhedsvæsen. Det er forskning, der gør, at man om tyve år kan overleve sygdomme, som man i dag ville dø af.

Derfor har forskning også haft stort fokus i Region Syddanmark siden regionernes oprettelse i 2007.

Det fokus bliver nu fulgt op af Strategi for sundhedsforskning, der erstatter Politik for sundhedsforskning fra 2011. Den nye strategi indeholder blandt andet mere patientinddragelse, forskning i kommunikation og flere midler til forskningen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at god forskning er grundlæggende for god behandling:

- Selvom forskning godt kan virke lidt fjernt, når man sidder som patient på et af vores sygehuse, så er den fundamental i al den behandling, vi modtager i sundhedsvæsenet. Når sundhedspersonalet bruger tid på at dykke ned i eksempelvis nye behandlingsmetoder, så er de med til at udvikle ny behandling, der kommer os alle sammen til gode. 

Regionsrådsformanden påpeger, at patienterne fremover skal være en del af de råd og udvalg, der blandt andet er med til at udvælge regionale forskningsprojekter:

- Det er patienterne, der bedst kender deres hverdag og deres behov, og derfor er det også vigtigt, at vi forpligter os på, at vi i højere grad bringer dem ind i de relevante fora.

Stærke forskningsmiljøer

Udover at pege på, hvilke områder der bør forskes mere i, sigter strategien også efter, at der skal være flere forskere og mere forskning i regionen. Antallet af forskningsaktive skal øges med 5 procent om året, og det samme gør sig gældende for antallet af publikationer.

Formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), siger:

- Odense Universitetshospital har i hele regionens levetid været et naturligt omdrejningspunkt for forskningen i regionen og vil fortsat være det, men med den nye strategi får vi skabt endnu stærkere forskningsmiljøer på de øvrige sygehuse. Det gør vi dels ved at gøre det nemmere for forskerne at få hjælp til fundraising samt få adgang til relevant litteratur og dels ved at forpligtige sygehusene til at bruge en del af driftsbudgettet på forskning.

Udvalgsformanden fortæller, at de stærkere forskningsmiljøer skal tiltrække flere dygtige forskere til alle regionens sygehuse, så forskning såvel som behandling løftes i hele regionen.

I Strategi for sundhedsforskning bliver sygehuse og øvrige kliniske enheder (bl.a. det præhospitale område) forpligtet til, at mindst 3 procent af deres driftsbudget skal anvendes til forskning inden 2029. Senest i 2023 har alle rundet 2 procent.

Sygehusene skal lave udviklingsplaner for forskningen, der beskriver, hvordan de vil nå de opstillede mål

Mange parter er inddraget

Strategien er blevet til i en proces, hvor både patienter, borgere, politikere, fagfolk og samarbejdspartnere er blevet inddraget. Der har blandt andet været afholdt en række workshops, hvor de forskellige grupper har kunnet komme med input til strategien.

Formand for det regionale strategiske forskningsråd og koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, siger:

- Jeg er rigtig stolt af, at vi har lavet en strategi, hvor så mange mennesker har været inddraget i arbejdet. Strategien repræsenterer et bredt felt af interesser, og jeg er sikker på, at den bliver et vigtigt værktøj til at skabe endnu bedre vilkår for forskningen i Region Syddanmark.

Fakta:

Den strategi, der netop er vedtaget, er den tredje på området i Region Syddanmarks levetid.

Den afløser Politik for sundhedsforskning fra 2011.

Der er sket væsentlig udvikling på forskningsområdet, siden Region Syddanmark blev dannet. I 2017 blev der brugt fire gange så mange midler på forskning, som der gjorde i 2007, ligesom der blev udgivet tre gange så mange forskningsartikler. I 2017 blev der udgivet 1.800 forskningsartikler.

Antallet af forskere er firedoblet i samme periode. Fra 200 til 800.

Inden for de seneste år er der sket flere store ting på forskningsområdet i regionen. Der er blandt andet ved at blive etableret en lægeuddannelse i Esbjerg, som skaber afsæt for en endnu stærkere og bredere forsknings- og uddannelsesprofil i det syddanske sundhedsvæsen.

Fra 1. januar 2019 blev det desuden en realitet, at alle syddanske sygehuse har status af universitetshospital under navnet Syddansk Universitetshospital. Den nye status forventes også at være en støtte for forskningen i hele regionen.

Læs Strategi for sundhedsforskning

 

Det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21
APPFWU02V