Skip til primært indhold

Regionen åbner intensive sengepladser til patienter med svær psykisk sygdom

Med en bevilling på 12 millioner kroner er regionen nu klar til at etablere intensive psykiatriske sengepladser til de mest syge patienter. Formålet er at forebygge tvang og højne kvaliteten i behandlingen.

Regionsrådet har på dagens møde givet grønt lys til, at Retspsykiatrien i Middelfart, Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense samt Psykiatrisk Afdeling Odense hver kan etablere fire intensive sengepladser. 

Med de 12 sengepladser følger en højere normering, hvor specialuddannet personalet yder en særlig intensiveret behandling af patienterne, som er blandt de mest syge i psykiatrien.

Det er første gang, at der etableres decideret intensive sengepladser i psykiatrien i Region Syddanmark. Pladserne er primært tiltænkt psykotiske patienter, som ofte bliver indlagt og udsættes for bæltefiksering eller andre former for tvang, fordi de skader sig selv eller er til fare for andre.

Formanden for regionens Psykiatri- og socialudvalg, Thies Mathiasen (DF), siger:

- Det er på tide, at vi gør noget særligt for denne gruppe mennesker, som er blandt de mest sårbare og udsatte borgere, vi har. Jeg håber, at sengepladserne med tiden vil føre til, at de kan få et bedre liv. Et liv, hvor de får en bedre indsigt i egen sygdom, så de får færre symptomer og konflikter med sig selv og andre og undgår tvang.  Det er målet.

Mindre ulighed i sundhed

Pladserne er en opkvalificering af eksisterende sengepladser, og etableringen sker som led i regionsrådets budgetforlig for 2019, hvor der blev afsat 12 millioner kroner til intensive sengepladser. 

Og de er et vigtigt skridt i forhold til at skabe mindre ulighed i sundhed, forklarer regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Etableringen af de intensive sengepladser spiller på mange områder godt sammen med vores ambitioner om at skabe mindre ulighed i sundhed. Mens der i mange år har været intensive senge på de somatiske sygehuse, har psykiatrien ikke haft nogle. Men det gør vi noget ved nu. Og det er jeg rigtig glad for.

Pladserne åbner til maj i år og skal ses som en forløber til Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger, som skal styrke indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Anbefalingerne forventes at foreligge i juni 2019.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V