Skip til primært indhold

Fremtidens Syddanmark på tegnebrættet

Hvordan skal fremtidens Syddanmark se ud, så der fortsat er trivsel og udvikling i hele regionen? Det inviterer de syddanske regionsrådspolitikere til dialog om på møder rundt omkring i regionen.

Syddanmark skal fortsat være et attraktivt sted at arbejde, bo og leve i. Derfor er politikerne i regionsrådet lige nu i gang med at samle inspiration til at udarbejde en ny regional udviklingsstrategi.

Det sker bl.a. på en række dialog-møder med repræsentanter fra kommuner, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, kulturinstitutioner, statslige styrelser, ministerier og med folketingspolitikere. Her ses der på, hvor der er basis for at samarbejde om udviklingen i regionen, og det første dialogmøde i rækken på fire afholdes i Odense 1. marts.

Nye veje til samarbejde

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:

- Strategien kommer til at gælde fra 2020 og skal være med til at sikre, at den regionale udvikling går den rigtige vej under hensyn til de udfordringer og muligheder, vi har i Syddanmark. Dem har vi tidligere håndteret i stærke partnerskaber på tværs af region, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner med fine resultater. Derfor afsøger vi også nu, hvilke muligheder vi har for fremtidige samarbejder om udviklingen i Syddanmark.

De udfordringer, Syddanmark står overfor er bl.a., at Syddanmark får flere ældre og færre unge. Samtidig vokser de større byer i Syddanmark, mens landområder og de mindre byer oplever tilbagegang.

Det giver udfordringer i forhold til at fastholde den nødvendige arbejdsstyrke. Allerede nu er Syddanmark udfordret i forhold til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Der er derfor brug for alle hænder, og hvis flere skal kunne indgå i arbejdsstyrken, er det også vigtigt at få nedbragt ulighed i sundhed.

Klimaet er en global udfordring, der også sætter sit aftryk på Syddanmark. Der skal derfor arbejdes med at forbygge klimaforandringer og mindske de negative effekter af fx kraftige skybrud, grundvandsstigninger og stigninger i havniveauet.

FN’s verdensmål som ramme

Regionsrådet har besluttet, at FN’s verdensmål skal sætte rammen for den nye strategi.

Formand Søren Rasmussen (DF), Udvalget for regional udvikling, siger:
- Regionen arbejder allerede for flere af verdensmålene i den gældende udviklingsstrategi. Fx ser vi altid på bæredygtighed i forbindelse med renovering af bygninger, og solcellerne på regionens bygninger leverer bæredygtig energi. Derfor er det naturligt for os at fortsætte ad det spor.

Region Syddanmark vil arbejde fokuseret med de verdensmål, der omhandler flere kvalitets-uddannelser, mere rent vand i regionen, sundhed og trivsel, mindre ulighed, ligestilling, en meget mindre klimabelastning i vores adfærd, fossilfrie energiløsninger, bæredygtige byer og en infrastruktur, der binder det hele sammen i fremtiden. 

Stærkt fundament for fremtiden

Regionrådsformand Stephanie Lose fremhæver, at Syddanmark står stærkt i forhold til at udvikle regionen yderligere.

- Vi kan godt tillade os at være stolte af de resultater, vi allerede har opnået gennem vores hidtidige strategi. Vi har fx stærke klyngeorganisationer inden for velfærdsteknologi, energieffektive teknologier, offshore, design og robotter. Og inden for uddannelse og arbejdskraft kan jeg nævne successen med Center for Industriel Elektronik i Sønderborg, som SDU, Sønderborg Kommune og Region Syddanmark i samarbejde med Danfoss og LINAK fik finansieret med 175 mio. kr., og som udover forsknings-, innovations- og testfaciliteter også uddanner civil- og diplomingeniører inden for elektronikområdet, som det lokale erhvervsliv efterspørger.

Den endelige strategi forventes fremlagt for regionsrådet til vedtagelse til december.

Fakta om regional udvikling:

Region Syddanmark arbejder med regional udvikling inden for uddannelse og kvalificeret arbejdskraft, sundhedsinnovation, grøn omstilling og klima, infrastruktur og kollektiv trafik, miljø og kulturel virksomhed samt udvikling i yderområderne og grænseoverskridende og internationale samarbejder.

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V