Skip til primært indhold

Region Syddanmark på rette kurs mod en bæredygtig udvikling

Region Syddanmarks seneste Energi- og Miljøredegørelse viser flotte besparelser på el-, vand- og varmeforbruget på trods af en stigende aktivitet med flere patienter på de syddanske sygehuse.

Region Syddanmarks 2020-mål for reduktion af CO2 blev indfriet allerede i 2018, og energiforbruget er mindsket på trods af en stigende aktivitet på de syddanske sygehuse. Det viser regionens seneste Energi- og Miljøredegørelse for 2018, der giver et billede af, hvilken energi- og miljøbelastning regionen har som virksomhed.

Siden 2011 er det lykkedes regionen at knække kurven for el- og varmeforbruget samtidig med, at aktiviteten på sygehusene har været stigende.  På trods af flere ambulante patienter, udvidede åbningstider på sygehusene og brugen af avanceret teknologisk udstyr er det altså lykkedes regionen at mindske forbruget af energi til belysning, ventilation, drift af undersøgelses- og behandlingsudstyr mm. 

Mindre energiforbrug trods stigende aktivitet

I redegørelsen kan man blandt andet læse, at varmeforbruget er reduceret med 15,7 procent siden 2011, og at vandforbruget er reduceret med 12,5 procent i perioden 2011-2018. De flotte vandbesparelser skal ses i sammenhæng med, at antallet af ambulante behandlinger er stigende, hvilket betyder, at færre patienter går i bad på regionens sygehuse. Derudover skal besparelserne ses i sammenhæng med regionens opførelse af nye bygninger og energioptimering af ældre bygninger, hvor vinduer, facader, isolering mm. er renoveret eller udskiftet. 

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for, at man allerede nu kan se effekten af det arbejde:

- I Region Syddanmark ønsker vi at gå forrest som en ansvarlig og troværdig virksomhed, der handler med omtanke i forhold til eget ressourceforbrug, og Energi- og Miljøredegørelsen viser, at vi har et rigtig godt udgangspunkt. Regionen har igennem de sidste mange år haft et stort fokus på at optimere energiforbruget både i forbindelse med nybyggeri, renoveringer og daglig drift. Samtidig har det været vigtigt for os at medvirke til den grønne omstilling ved at udnytte alle vores større tagarealer til at opstille solceller, der kan dække dele af vores elforbrug.

Regionen har allerede nået sit hidtidige CO2-mål

Region Syddanmark havde et mål om at reducere virksomhedens CO2- udledning med 40 procent i 2020 set i forhold til niveauet i 2004. Men målet blev dog allerede nået i 2018, hvor den samlede CO2-udledning fra el og varme var reduceret med hele 49,3 procent.  Det er dog ikke et resultat, som regionen alene kan tage æren for. Årsagen til, at det er lykkedes regionen at nå sit CO2-mål handler primært om, at den nationale forsyningsstruktur er blevet omlagt til en større andel af grøn og vedvarende energi.

- Det er vigtigt at understrege, at langt størstedelen af de CO2-besparelser, der er nået, skal ses i lyset af den udvikling, der er sket på nationalt plan. Når det er sagt, så har vi høje ambitioner for, at Region Syddanmark aktivt kan biddrage til at sikre en bæredygtig udvikling, og det vil afspejle sig i vores kommende klimastrategi, hvor vi sætter nye mål med afsæt i FN’s verdensmål, slutter Stephanie Lose. 

Regionsrådet godkender formelt Energi- og Miljøredegørelsen på regionsrådsmødet 16. december.
 

Link til Energi- og Miljøredegørelsen

Kontaktpersoner:

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark.
Vicedirektør Peter Holm, Bygningsafdelingen, Region Syddanmark, tlf. 29 20 16 10.

Kontaktoplysning

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V